Praktisch?

Stuur een mailtje naar info.nl@axxon.be met de bevestiging dat u lid wil worden van de ABCIG (+ naam van de ABCIG).


Zelfstandigen: U krijgt een uitnodiging tot betaling van €250 (dit is €209 voor het Axxon-lidmaatschap en €41 voor uw eerste ABCIG). Van deze €250 zal er €50 doorgestort worden naar de ABCIG-kas voor haar werkmiddelen. Bij uw persoonlijke uitnodiging tot lidmaatschap/betaling zal u ook verdere informatie krijgen of u nog een klein bedrag moet doorstorten aan de trekkende KIV van uw ABCIG of dat er reeds een gekoppeld lidgeld van kracht is.

Indien u lid wil worden van een tweede ABCIG wordt het lidmaatschap met € 50 vermeerderd.

Voor loontrekkenden: het lidmaatschap van Axxon (€ 126) wordt vermeerderd met € 50 voor het lidmaatschap van een ABCIG. € 50 wordt doorgestort naar de ABCIG-kas voor haar werkingsmiddelen.

Anno 2018 vertegenwoordigt Axxon reeds 6 ABCIG’s.

Anno 2019 vertegenwoordigen we ALLE bijzondere bekwaamheden en bijzondere interesses!

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK