Verwacht : KNWV on Tour - Surprise Event (KNWV)

Datum 28-01-2023
Uur 09:00
Einddatum 28-01-2023
Einduur 12:00
Contact Jean Van Hoornweder
Brugse Steenweg 327, Brugge 8000
Email deze persoon
0495700663
Bezoek de website
Organiserende kring KineKring Noord-West-Vlaanderen

Gegevens 28 jan 2023 ID: 497418

Titel: De rol van de kinesitherapie in de toekomstige eerstelijnszones.

Cursustekst:

Deze vorming kadert in het teken van praktijkorganisatie en multidisciplinair samenwerken. Belangrijke vragen voor de kinesitherapeut in alle eerstelijnszones zijn:

1.       Welke zijn de stakeholders die een belangrijke invloed hebben?

2.       Welke onderwerpen belangen de kinesitherapeuten aan?

3.       Op welke manier brengen we dit in praktijk?

4.       Hoe verankeren we dit in een eerstelijnszone?

Dit zijn de vragen die het voorwerp zijn voor de de stakeholders dewelke hun visie willen verkondigen. De huisartsenkring, het onderwijs, de eerstelijns zone en de overheid zijn bereid deze activiteit met een boeiend onderwerp mee vorm te geven.

Tenslotte gaan we vanuit de kinesitherapie een sterk signaal geven, dat het onvermijdelijk is, het lokaal welzijn- en gezondheidsbeleid in de toekomst sterker uit te bouwen en in dit proces is de kinesitherapie een onmisbare partner.

Na de sprekers, wordt er in een panel nog verder gediscussieerd. Dan volgt een viering met een netwerkmoment.

Inschrijven via www.knwv.be

Sprekers:

Prof. Kurt Claeys KULAB

Dhr. Jean Van Hoornweder

  • WVVK