Discussie met het werkveld: Buitengewoon onderwijs

Datum 27-09-2022
Uur 20:30

Kine in het buitengewoon onderwijs? Zet 27 september alvast in je agenda en neem deel aan de online discussie over jouw sector!

Binnen AXXON is er een werkgroep aangesteld die zich focust op de loontrekkende kinesitherapeuten en collega's werkzaam in instellingen (ziekenhuizen, WZC, onderwijs, ...). Regelmatig nodigt deze groep het werkveld uit om hun bezorgdheden en bevindingen te delen. Enkel door te luisteren naar ervaringen, kunnen er natuurlijk successen geboekt worden. 

Als kine tewerkgesteld in het buitengewoon onderwijs nodigen we u graag uit om deel te nemen aan het online discussiemoment rond het onderwijs op 27 september 2022 om 20.30u. 

Deelnemen kan door het registratieformulier hieronder in te vullen.

Registreer hier!

De bedoeling op die avond is om:

  • het werkveld kennis te laten nemen met het dossier opgesteld door de werkgroep en deze te verfijnen aan de hand van opmerkingen
  • voorstellen uit te leggen omtrent onderwerpen van het congres bijzonder onderwijs in het voorjaar van 2023.

Hopend op een massale aanwezigheid.

Voor meer info kan u terecht bij de werkgroep via jean.vanhoornweder@axxon.be

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK