Nieuwe interpretatieregel m.b.t. aanwezigheid

Onlangs publiceerde het RIZIV een nieuwe interpretatieregel die de fysieke aanwezigheid van de kinesitherapeut bij elke geattesteerde verstrekking in het kader van de nomenclatuur duidt. Hoewel dit in principe niet nieuw is, zetten wij de regels voor u even op een rijtje.


Op de website van het RIZIV werd een nieuwe interpretatieregel gepubliceerd die als volgt luidt:

“Moet de kinesitherapeut steeds fysiek aanwezig zijn bij het uitvoeren van een verstrekking van artikel 7 van de nomenclatuur om deze ook te kunnen attesteren?
Ja, de fysieke aanwezigheid van de kinesitherapeut is vereist voor de uitvoering van elke verstrekking geattesteerd in het kader van artikel 7 van de nomenclatuur.”


Uit dit artikel van de nomenclatuur blijkt het volgende:

“De individuele kinesitherapiezitting moet een of meer handelingen omvatten die tot de bevoegdheid van de kinesitherapeuten behoren en vereist, indien de toestand van de rechthebbende dit toelaat, een actieve deelname van de patiënt onder de vorm van actieve oefentherapie, inclusief instructies en raadgevingen voor secundaire preventie. Een actieve deelname is niet vereist bij kinderen waar nog geen bewuste actieve deelname mogelijk is of bij volledig zorgafhankelijken.

Uit: K.B. 21.2.2014 (in werking 1.5.2014) + Erratum B.S. 14.5.2014 + K.B. 3.9.2015 (in werking 1.11.2015) + K.B. 17.10.2016 (in werking 1.1.2017), § 9bis.

  • WVVK