Nieuwe tarieventabellen vanaf 1 september

Vanaf 1 september 2019 betalen patiënten vaste remgelden. AXXON heeft daarom voor u aangepaste tarieventabellen opgesteld die u kunt ophangen in uw praktijk.​


Op 10 juli 2019 werden een aantal belangrijke wijzigingen binnen artikel 7 (geneeskundige verstrekkingen) van de GVU-wet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit heeft onder andere tot gevolg dat het persoonlijk aandeel voor de patiënt binnen de verschillende settings en pathologiegroepen (zware aandoeningen (E-pathologieën), Fa- en Fb- pathologieën en de courante en perinatale) geüniformeerd wordt. De specifieke verstrekkingen voor de palliatieve thuispatiënten en de schriftelijke verslagen blijven volledig terugbetaald.

De terugbetaling tegen buitengewone hoegrootheid van de verzekering is weggevallen.

Bij een huisbezoek waar de toeslag voor de verplaatsingskosten wordt aangerekend, verhoogt dit vast remgeld met het bedrag ten laste van de patiënt voor die toeslag.

Wat wanneer de kinesitherapeut niet is toegetreden tot de nationale overeenkomst? Bij de zittingen met overschrijdingscodes en wanneer de zittingen worden uitgevoerd op vraag van de patiënt, voor 8 uur of na 19 uur alsook tijdens het weekeinde of op een wettelijke feestdag, kan dit vast remgeld worden verhoogd met een bedrag eveneens ten laste van de patiënt.

Deze vaste remgelden zijn niet meer gekoppeld aan het bedrag van de honoraria, wat betekent dat ze niet zullen wijzigen bij indexering of herwaardering van de honoraria. De bedragen van de vaste remgelden treden in werking op 1 september 2019.

U kunt de nieuwe tarieventabellen en de overzichtstabel hieronder downloaden en ophangen in uw praktijk.

  •