COVID-beschermingsmateriaal: formaliteiten van uitbetaling

Het Verzekeringscomité heeft een ontwerptekst goedgekeurd die bepaalt hoe o.a. kinesitherapeuten hun tegemoetkoming voor COVID-beschermingsmateriaal uitbetaald krijgen. De verzekeringsinstellingen opteerden voor een eenmalige uitbetaling door middel van een intermutualistische teller.


Over welke bedragen gaat het?

Er wordt een bedrag voorzien van 2,5 euro per fysiek contact tussen patiënt en zorgverlener. Deze financiële tussenkomst wordt maximaal 200 keer per kalendermaand verleend. U kunt dus per maand maximum 500 euro ontvangen. Voor medische huizen en revalidatiecentra is een vast bedrag van 500 euro per maand voorzien.

Wat zijn de voorwaarden?

De periode waarin u aanspraak maakt op deze toeslag loopt vanaf 4 mei tot 31 augustus. U moet wel degelijk fysiek contact hebben met uw patiënt. Videoconsult komt dus niet in aanmerking. De tussenkomst is alleen verschuldigd per patiëntencontact waarvoor een vergoedbare verstrekking werd geattesteerd. De tussenkomst is overigens niet verschuldigd voor verstrekkingen aangerekend door een ziekenhuis.

Hoe wordt dit uitbetaald?

Het Verzekeringscomité zal een intermutualistische teller opzetten van mei tot augustus. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van pseudocodes. Er zal voor elke zorgverlener een gezamenlijke teller bijgehouden worden van het aantal patiëntencontacten op basis van de gegevens waarover men beschikt. De resultaten daarvan gaan naar het RIZIV. Ten laatste op 31 december 2020 wordt u dan uitbetaald afhankelijk van uw aantal prestaties. 

Opgelet: dit betekent dat patiënten die u in augustus behandelt, zo snel mogelijk hun getuigschrift moeten binnenbrengen bij hun mutualiteit. De tellers zullen wellicht nog doorlopen tot oktober, dus moedig uw patiënten aan om hun getuigschrift binnen deze termijn in te dienen.

Wat moet u zelf doen?

AXXON raadt u aan om via uw softwareprogramma zelf te controleren hoeveel prestaties u per maand heeft verricht in de periode van 4 mei tot 31 augustus. Zodoende kunt u snel controleren of u het juiste bedrag uitbetaald krijgt. Werkt u met de derdebetalersregeling, dan zullen de prestaties voor deze patiënt automatisch op tijd geregistreerd worden bij de mutualiteiten.

De volledige ontwerptekst van het Koninklijk Besluit kunt u hier nalezen.

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK