Kinesitherapeuten en btw: hoe zit het nu met onze sector?

Momenteel is de zorg van o.a. een arts, een diëtist, een tandarts en een kinesitherapeut in het algemeen vrijgesteld van btw. Vanaf januari 2022 wordt de regel die de btw-vrijstelling op medische zorg bepaalt, hervormd en beperkt. Deze nieuwe btw-regeling staat in een wetsontwerp dat begin deze maand van de Kamer groen licht kreeg.


Dit wetsvoorstel volgt de Europese jurisprudentie, die stelt dat de in 2016 ingevoerde btw-heffing op esthetische behandelingen niet beperkt mag blijven tot artsen en ongeacht de zorgverlener moet gelden.

Vanaf 1 januari 2022 zijn alleen nog de behandelingen met een therapeutisch doel vrijgesteld van btw. Voor de niet-therapeutische behandelingen, en dit gaat verder dan de enige uitzondering uit het verleden met name de louter esthetische behandelingen, dient er 21 procent btw te worden aangerekend op het honorarium.

Op dit moment zijn de honoraria voor behandelingen door een kinesitherapeut grotendeels vrijgesteld van btw. Dit blijft zonder meer behouden voor alle behandelingen met een therapeutisch doel.  Volgens de nieuwe wet moet een kinesitherapeut die een sporter begeleidt (geen therapeutische behandeling) 21% btw heffen op zijn diensten. Anderzijds, wanneer een kinesitherapeut preventief  optreedt (iets wat nog duidelijker moet worden opgenomen in onze nomenclatuur), zal hij niet onderworpen zijn aan btw.

De FOD Financiën moet nu in overleg met elke betrokken sector een omzendbrief opstellen met meer verduidelijking over welke prestaties het zou gaan.

De meeste zorgverleners zullen niet worden geraakt door deze nieuwe btw-regel, ook niet de kinesitherapeuten. Wie een inkomen van minder dan 25.000 euro haalt uit niet-therapeutische zorg, kan immers kiezen voor de uitzonderingsregeling en op die manier vrijstelling van btw bekomen. Zorgverleners die van deze vrijstelling willen genieten, moeten zich hiervoor inschrijven bij het btw-kantoor, een btw-nummer aanvragen en hun boekhouding voeren volgens de regels op dit gebied. Voor de kinesitherapie sector zijn er geen fundamentele veranderingen te verwachten.

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK