Hoe al dan niet toetreden tot de wijzigingsclausule bij de overeenkomst M18?

De overeenkomst 2018-2019 (M18) tussen kinesitherapeuten en verzekeringsinstellingen omvat nu een wijzigingsclausule die geldt voor het jaar 2019, van 1 januari tot 31 december.


De Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten – verzekeringsinstellingen heeft die wijzigingsclausule gesloten op 11 december 2018.

U heeft tot 3 maart de tijd om de status van conventie te veranderen.

Hoe al dan niet toetreden tot de wijzigingsclausule bij de overeenkomst?

Als u toegetreden was tot de overeenkomst M18 en wenst toe te treden tot deze wijzigingsclausule, hoeft u geen administratieve stappen te nemen.

Als u niet toegetreden was tot de overeenkomst M18 en ook niet wenst toe te treden tot deze wijzigingsclausule, hoeft u geen administratieve stappen te nemen.

Indien u evenwel uw conventioneringsstatus wil wijzigen naar aanleiding van deze wijzigingsclausule, moet u het RIZIV hiervan uiterlijk op 3 maart 2019 op de hoogte brengen.

U deelt deze wijziging online mee via de beveiligde module ‘Mijn conventiegegevens’ in de webtoepassing MyRiziv. Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart (e-ID), Itsme of uw “digitale sleutel” TOTP nodig.

  •