Vraag uw praktijktoelage aan!

Vergeet niet voor 31 maart 2019 uw telematicapremie bij het RIZIV aan te vragen.


Vul voor het betreffende jaar het aanvraagformulier in.

Stuur dit samen met het formulier van uw softwareleverancier en het attest van uw sociaal verzekeringsfonds naar: 

RIZIV, Dienst voor geneeskundige verzorging, Team kinesitherapeuten, Guffenslaan 33, 3500 HASSELT.

Bij voorkeur doet u dit via e-mail naar kinenl@riziv.fgov.be.

Voor meer info rond de praktijktoelage: klik hier

  •