Nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen komt eraan

Door de val van de regering was er onzekerheid ontstaan over dit belangrijk wetsontwerp. Op dinsdag 26 februari werd dit ontwerp goedgekeurd in de Kamercommissie Handels- en Economisch Recht.  Ondertussen heeft Axxon contact opgenomen met de FOD Economie om een interpretatiedocument op te stellen met de implicaties voor de zorgberoeper met een vennootschap.


De voornaamste punten uit dit nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen vind je hieronder samengevat, met dank aan onze partner SBB:

1. Naar slechts een paar vennootschapsvormen

De hervorming maakt in de eerste plaats komaf met de wildgroei aan vennootschapsvormen. Op dit moment zijn er maar liefst 17 (!) soorten. Sommige daarvan lijken heel erg op elkaar, maar verschillen toch op meer dan één essentieel punt.

De recente hervorming brengt het hele assortiment terug tot een paar basisvormen:

  • BV: de besloten vennootschap wordt dé standaardvorm met flexibelere opties én een laagdrempelige instap (zie verder).
  • NV: die blijft overeind, zij het met iets meer flexibiliteit qua organisatie van bestuur en aandeelhouderschap. Zo ka, je een NV met één vennoot en één bestuurder oprichten.
  • CV: de coöperatieve vennootschap is alleen nog bestemd voor organisaties die handelen vanuit een coöperatieve gedachte.
  • De maatschap, die de Comm.V en VOF als subcategorie omvat: bij deze ‘lichtere’ vormen (zonder oprichtingsakte bij de notaris) verandert er weinig.

2. Een flexibele en moderne BV 

Afspraken maken en samenwerken met (wisselende) vennoten: voor de BVBA is dat vandaag een moeilijk gegeven, want er staan nogal wat juridische hordes (bv. verzamelen van de nodige toestemming van andere vennoten) in de weg. De nieuwe wet biedt hiervoor een oplossing: in de BV kunnen aandeelhouders makkelijker in- en uittreden. Er kunnen ook diverse soorten van aandelen gecreëerd worden (denk bijvoorbeeld aan verschillend stemrecht of ongelijke winstrechten).

De nieuwe BV bundelt bijgevolg zowel de voordelen van de vroegere CVBA (soepele in- en uittrede, creatie categorieën van aandelen, differentiatie winst- en stemrechten) als de voordelen van de NV (uitgifte van warranten of obligaties), zonder de verplichte kapitaalinjectie (voor de CVBA minstens 6.200 EUR en voor NV minstens 61.500 EUR) aangezien geen minimumkapitaal vereist is bij opstart (zie hieronder).

3. Makkelijker – maar doordachter – oprichten van een BV

Last but not least valt het minimumkapitaal weg bij de BV. Tot nu toe was bij de opstart een kapitaalinjectie van minimaal 6.200 EUR nodig – niet altijd een evidentie bij starters. Die vereiste valt volledig weg: in theorie zou je met 1 euro een bv kunnen oprichten. Let wel, je zal steeds moeten aantonen dat de BV een toereikend vermogen heeft (ook bij de opstart). Het is logisch dat 1 euro hiertoe niet volstaat.

Daarnaast zal de lat voor het financieel plan wel een stuk hoger liggen. Net zoals vandaag blijft dit plan de toetssteen voor de aansprakelijkheid, maar de voorwaarden waaraan het moet voldoen (een doordacht model, steekhoudende prognoses etc.) worden verankerd in de wet.

What’s next?

Het nieuwe vennootschapsrecht treedt op 1 mei 2019 in werking. Voor bestaande vennootschappen zullen de nieuwe regels pas ingaan op 1 januari 2020, tenzij je in de loop van 2019 al zou beslissen om gebruik te maken van de nieuwe wetgeving (=de zogenaamde “opt in” mogelijkheid).

Nieuw op te richten vennootschappen kunnen al genieten van de nieuwe regeling vanaf 1 mei 2019.

Verder geven wij ook graag mee dat UNIZO in dit verband reeds een aantal infosessies voor ondernemers organiseert.

Lees hier het wetsontwerp.
Lees hier alle info over de UNIZO infosessies. 

  •