Een eerste stap in de afschaffing van de discriminatie in terugbetaling is gezet!

Tijdens de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft men gisterennacht het wetsontwerp inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg met zijn amendementen (parlementair document 54K3441) aangenomen.

Dit houdt in dat de discriminatie in terugbetaling bij een gedeconventioneerde kinesitherapeut is afgeschaft. 

Een eerste belangrijke stap in een lange strijd! Een volgende overwinning voor Axxon, na de uitspraak door de Raad van State, in het voordeel van onze patiënt. Eindelijk na 53 jaar de opheffing van een patiëntonvriendelijke maatregel! 
Het is nu aan de volgende regering om de uitvoeringsbesluiten en datum van inwerkingtreding vast te leggen.
 
Meer gedetailleerde informatie in een volgende Axxon nieuwsbrief.
  •