Courante en Fa pathologieën : interpretatieregels

In de Overeenkomstencommissie van 26 februari 2019 werden er definitief knopen doorgehakt rond de interpretatieregels van de pseudocodes bij de eerste 9 zittingen in de courante pathologie en de eerste 20 zittingen bij de Fa-pathologie.


Courante Pathologie

Voor de courante pathologie wordt de behandeling op kalenderjaarbasis geteld, men start op 0 met de pseudocodes op 01-01-2019, dus mogelijkheid van 9 nieuwe pseudocodes.

  • Voorbeeld 1: 18 verstrekkingen voorgeschreven in 2018 voor een behandeling à 9 zittingen uitgevoerd.in 2018 (waarvoor men kan de pseudocodes van de regelgeving 2018 attesteren) en, daarna, 9 zittingen uitgevoerd in 2019 (men kan de 9 pseudocodes van de regelgeving 2019 attesteren voor deze verstrekkingen maar niet meer de pseudocodes van 2018).
  • Voorbeeld 2: behandeling in courante pathologie begon in 2018 : 6 zittingen en 6 toeslagen terugbetaald. De behandeling van dezelfde pathologie wordt verdergezet in 2019. 9 toeslagen mogelijk met pseudocodes 2019 omdat de teller op 0 begint op 01-01-2019.

De toeslag (€ 6,00) voor het opstarten van een uitgebreid kinesitherapiedossier bij de “courante” aandoeningen bleef een punt van discussie.

Uiteindelijk is volgende oplossing uit de bus gekomen:

Voor een courante pathologische situatie waarvan de behandeling is gestart in 2018 en waarvoor de toeslag voor het opstarten van een uitgebreid kinesitherapiedossier werd geattesteerd, kan die toeslag niet meer worden geattesteerd in 2019.

Volgend uit de Overeenkomst M18:

Die toeslag kan immers slechts 1 keer worden aangerekend voor de “eerste behandelingszitting”. Als “eerste behandelingszitting” wordt bedoeld de eerste individuele kinesitherapiezitting in het kader van de “courante aandoeningen” van de eerste nieuwe pathologische situatie die start na 31 december 2018. Die toeslag kan maximum één keer per patiënt worden aangerekend, onafhankelijk van het aantal kinesitherapeuten die de patiënt hebben behandeld gedurende het jaar.

Uiteindelijk heeft Axxon bovenstaande interpretatie aanvaard met de belofte dat naar de Overeenkomst van 2020 toe hiervoor een aanvaardbare oplossing wordt uitgewerkt.


Fa Pathologie

Voor de pathologie Fa, de behandeling wordt op 1 jaar van datum tot datum geteld (behandeljaar), de pseudocodes van de zittingen uitgevoerd in 2019 tellen mee met de zittingen sinds het begin van de behandeling.

  • Voorbeeld 1: 10 zittingen in 2018 (regelgeving 2018 = pseudocode voor de 9 eerste zittingen en niet voor de 10de) voor de 11de zitting die zal in 2019 uitgevoerd worden (regelgeving 2019 = pseudocode voor de 20 eerste zittingen van de pathologie Fa) de pseudocode zal verder lopen met de 11de zitting. Dus in dat geval, is er de mogelijkheid voor het jaar 2019 om 10 pseudocodes te attesteren. De teller gaat dus verder zelfs als sommige zittingen uitgevoerd in 2019 geen pseudocode hebben gehad.
  • Voorbeeld 2: behandeling in Pathologie Fa begon in 2018. 6 zittingen en 6 toeslagen terugbetaald. De behandeling van dezelfde pathologie wordt verdergezet in 2019. 14 toeslagen mogelijk (zittingen 7 tem 20) met de pseudocodes van 2019.
  • Voorbeeld 3: behandeling in Pathologie Fa begon in 2018. 11 zittingen en 9 toeslagen terugbetaald. De behandeling van dezelfde pathologie wordt verdergezet in 2019. 9 toeslagen mogelijk (zittingen 12 t.e.m 20) met de pseudocodes van 2019

Bij de Fa-situatie die een uro-, gyneaco-, colo- of proctologische revalidatie (art. 7, §14, 5°, A, h) vereist, worden de eerste 9 toeslagen geattesteerd onder de pseudocode van de courante aandoening. Bij zitting 10 tot 18 kunnen geen toeslagen worden geattesteerd. Bij de 19de en 20ste zitting kan een toeslag worden geattesteerd onder de pathologie Fa. Vanaf de 21ste zitting kan geen toeslag meer worden geattesteerd onder de pathologie Fa.

Binnen de Technische Raad voor kinesitherapie wordt werk gemaakt om nog dit jaar een aanpassing door te voeren binnen de uro-, gyneaco-, colo- of proctologische revalidatie. Men stelt voor om de behandelingen en de bijhorende toeslagen te laten starten binnen de Fa-pathologie waardoor de eerste 20 zittingen met toeslag kunnen worden geattesteerd.

BronRIZIV

  •