CONVENTIE M21: CONVENTIEGRAAD BEKEND

Het RIZIV heeft gecommuniceerd hoeveel kinesitherapeuten dit jaar de conventietarieven zullen volgen. 83,4% van de kinesitherapeuten zijn toegetreden tot de overeenkomst.


De Overeenkomst M21 werd op 22 december 2020 afgesloten.
Ondertussen heeft het RIZIV geteld hoeveel kinesitherapeuten al dan niet wensen toe te treden tot deze conventie. 83,4% van de collega's hebben besloten om het tariefakkoord te volgen. Dat betekent dat vanaf 1 april 2021 het verschil in terugbetaling voor de patiënt tussen een geconventioneerde en niet-geconventioneerde kinesitherapeut opnieuw van kracht wordt. AXXON hamert er nog steeds op dat de wet die deze discriminatie afschaft, moet uitgevoerd worden.     

GEVOLGEN VAN TOETREDING (OF NIET) TOT DE OVEREENKOMST 

Als u bent toegetreden:

Als u niet bent toegetreden:

  • vermindert de terugbetaling voor al uw verstrekkingen met 25% (-25%-regel) vanaf 1 april 2021 en gedurende de hele conventie. Patiënten betalen bijgevolg hoger remgeld en mogelijks toeslagen op tarieven die u kan aanrekenen.
  • deze vermindering geldt niet voor rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming. U bent verplicht de tarieven in de overeenkomst te hanteren voor deze patiënten.

JURIDISCHE STAPPEN

Recent schreef AXXON de koning en eerste minister Alexander De Croo aan, om nogmaals op te roepen om artikel 85 en 86 van de Kwaliteitswet uit te voeren. Deze artikelen zorgen ervoor dat de -25%-regel eindelijk afgeschaft wordt. Tot op vandaag leverde dat echter geen onmiddellijk resultaat op. Daarom contacteerde AXXON eveneens verschillende politieke partijen, waaronder cdH en de N-VA. Parlementslid Catherine Fonck (cdH) diende hieromtrent eind februari een schriftelijke vraag in, gericht aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Een antwoord hierop laat nog op zich wachten.

AXXON heeft ondertussen haar advocaten de opdracht te geven om een juridische procedure voor te bereiden. Indien de premier op 31 maart geen positief antwoord geeft op ons verzoek, zal AXXON op 1 april naar de Raad van State trekken, om er zo eindelijk voor te zorgen dat de discriminatie tussen geconventioneerde en niet-geconventioneerde kinesitherapeuten eindelijk definitief afgeschaft wordt.

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK