Teleconsultaties blijven een handig instrument

Stilaan beginnen we de draad van het normale leven weer op te pikken, maar toch blijft voorzichtigheid belangrijk. Vergeet niet dat u uw patiënten ook nog steeds via tele- en videoconsultaties kan opvolgen, ook niet Covid-gerelateerd! Hier vindt u alle modaliteiten nog een keer op een rijtje.


Om de continuïteit van de zorg van de patiënt te behouden, is een telefonisch of videoconsult tijdens de coronacrisis zeker aangewezen. Wanneer eventuele post-Covid-patiënten niet in aanmerking komen voor meer dan 18 behandelingen, maar wel nog een vorm van revalidatie nodig hebben na deze zittingen, kan u hen verder helpen via videoconsultaties, zonder dat deze prestaties worden meegerekend in de tellers. Maar ook buiten Covid-gerelateerde situaties ziet AXXON enorme mogelijkheden in behandelingen vanop afstand. Zo kan u bijvoorbeeld uw chronische patiënten zelfs opvolgen in de weken dat ze niet tot bij u in de praktijk komen. 

De werkgroep 'Telegeneeskunde' binnen het RIZIV bekijkt momenteel alle mogelijkheden om digitale consultatiemanieren verder uit te werken tot een vaste waarde binnen de zorgverstrekking.

AXXON is er zich bewust van dat dit voor vele collega's een nieuwe en ietwat onbekende methode is, maar moedigt kinesitherapeuten aan om deze zeer efficiënte manier van opvolgen vaker te gebruiken. Er zal sterk ingezet worden op ondersteuning in het gebruik ervan. Hoe vaker zo'n sessies met patiënten ingelast worden, hoe duidelijker de nood aan digitalisering zal blijken bij de overheidsinstanties. AXXON rekent - zoals steeds - op u om dit signaal met een krachtige stem over te brengen! Laat u dus zeker niet afschrikken door de nieuwigheid. Hieronder vindt u alvast de belangrijkste informatie. Indien u nog vragen heeft, kan u steeds bij het infopunt terecht. 

Alles wat u moet weten over video- en teleconsultaties

De overheid heeft 2 vormen van prestaties voorzien, attesteerbaar met de respectievelijke pseudocodes:

 1. Videoconsult (pseudocode 518011, forfaitair bedrag van € 40): attesteerbaar indien tijdens een week minstens twee videocontacten op afstand zijn geweest met de patiënt, waarvan één een minimum duur van 20 minuten, samen met de opmaak van een oefenprogramma.
 2. Telefonisch consult (pseudocode 518033, forfaitair bedrag van € 25): attesteerbaar indien tijdens een week minstens twee telefonische contacten zijn geweest met de patiënt, samen met de opmaak van een oefenprogramma.
 • Per patiënt en per week kan slechts één van beide prestaties worden aangerekend.
 • Gedurende de week waarin deze forfaitaire prestaties worden verleend kunnen er geen verstrekkingen van art. 7 worden aangerekend (o.a. schriftelijk verslag, hands-on verstrekkingen, etc.)
 • Een week start op maandag en eindigt op zondag.
 • De patiënten dienen geen remgeld te betalen (ook bij een niet-geconventioneerde kinesitherapeut) en er mogen door een niet-geconventioneerde kinesitherapeut GEEN supplementen worden geind. Verder kan door de kinesitherapeut de derdebetalersregeling worden toegepast.

Wat moet er tijdens dit consult gebeuren?

 • de evaluatie van de toestand van de patiënt via een anamnese
 • de opmaak van een individueel oefenprogramma en de timing van ADL-activiteiten
 • 2 contacten per week waarbij de patiënt gestimuleerd wordt zijn oefenprogramma te volgen
 • het opvolgen en bijsturen van het oefenprogramma van de patiënt door videostreaming
 • het registreren van nuttige parameters (mobiliteit, …)

Welke apps kan u gebruiken?

Verder wijst de overheid (RIZIV) erop dat de gebruikte applicaties verplicht een end-to-end-encryptie moet bevatten. Dat betekent dat het videoconsult op een beveiligde manier moet gebeuren. Daarom stelt AXXON enkele veilige mogelijkheden voor van digitale platformen met oefenschema’s en mogelijke applicaties voor videoconsult. Klik hier om de lijst te raadplegen.

Bijkomende details

De forfaitaire verstrekkingen hebben geen invloed op de “tellers” binnen de nomenclatuur (geen optelling van het aantal prestaties binnen de courante, Fa- en Fb-pathologie), maar kunnen evenwel worden gemonitord per verstrekker. Deze verstrekkingen tellen niet mee voor het aantal voorgeschreven verstrekkingen op het klassieke kinesitherapievoorschrift, maar de kinesitherapeut moet wel in het bezit zijn van een voorschrift.

Verdere details bij deze forfaitaire vergoeding voor kinesitherapeutische verzorging via video- of telefonisch consult tijdens de COVID-19-periode kan u hier terugvinden. (Bron: RIZIV)

 • CareConnect
 • Trenker
 • WVVK