Conventiestatus aanpassen: eerst publicatie in het Staatsblad nodig

We horen van verschillende kinesitherapeuten dat zij er momenteel niet in slagen om hun conventiestatus aan te passen. Dat is correct. De wijzigingsclausule moet eerst gepubliceerd worden in het Staatsblad, alvorens het portaal ProGezondheid opnieuw open gesteld wordt. 


De mensen die al zeker waren van een wijziging in hun conventiestatus konden dit voor 15 december aan het RIZIV doorgeven via het ProGezondheid-portaal. Voor de kinesitherapeuten die de inhoud van de wijzigingsclausule van de M22 wilden afwachten alvorens hun beslissing te maken, is het nog even geduld hebben. Hiervoor moet eerst de omzendbrief van het RIZIV uitgestuurd worden en moet de wijzigingsclausule M22 in het Staatsblad worden gepubliceerd. Pas vanaf dan gaan de 30 dagen in om uw individuele keuze rond uw status te maken. Die deadline is op dit moment dus nog niet bekend. Dit proces werd aan AXXON bevestigd via een officiële brief van het RIZIV half december. 


Dat proces voorziet:

  1. De publicatie van de wijzigingsclausule van de overeenkomsttekst M22 in het Belgisch Staatsblad. (Momenteel is dit nog niet gebeurd.)
  2. Alle kinesitherapeuten ontvangen vervolgens een omzendbrief via de eHealth-box.
  3. Dan krijgt u de mogelijkheid om binnen een periode van 30 dagen na verzending van deze omzendbrief uw conventiestatus te wijzigen via het portaal ProGezondheid. Die periode is enkel bedoeld voor het wijzigen van de conventiestatus. Geen wijziging doorgeven, betekent dus ook geen herbevestiging moeten doorgeven. 

Wat betekent dit concreet:

  • U was voor 15 december ‘22 geconventioneerd en wenst dit te blijven in 2023, dan hoeft u niets te doen.
  • U was voor 15 december ‘22 geconventioneerd en wenst te deconventioneren voor 2023, dan kan u gedurende 30 dagen (na de omzendbrief) uw conventiestatus wijzigen via het portaal ProGezondheid. (U kan dan geen aanspraak maken op de sociale RIZIV-voordelen en de telematicapremie voor 2023.)
  • U was voor 15 december ‘22 gedeconventioneerd en wenst dit te blijven in 2023, dan hoeft u niets te doen. (U kan geen aanspraak maken op de sociale RIZIV-voordelen en de telematicapremie voor 2023.)
  • U was voor 15 december ‘22 gedeconventioneerd en wenst te conventioneren voor 2023, dan kan u gedurende 30 dagen (na de omzendbrief) uw conventiestatus wijzigen via het portaal ProGezondheid. (U hebt recht op de sociale RIZIV-voordelen en de telematicapremie voor 2023.) Wilt u als gedeconventioneerde gedurende 2023 terug conventioneren of na de periode van de 30 dagen, dan is dit steeds mogelijk. In deze situatie hebt u evenwel geen recht op de sociale RIZIV-voordelen en de telematicapremie voor 2023 omdat u niet gedurende een volledig kalenderjaar was geconventioneerd.
De toestand zoals hierboven beschreven vormt een extra administratieve overlast voor de kinesitherapeut, maar is uitsluitend te wijten aan het laattijdig antwoord van het RIZIV.  
AXXON treft hierin geen enkele schuld.
  • WVVK