De conventie in de media

Vorige week werd de wijzigingsclausule van de overeenkomst M22 goedgekeurd door de Ministerraad. Binnenkort wordt deze gepubliceerd in het Staatsblad waarna ze officieel in werking zal treden. Naar aanleiding hiervan stuurde Minister Vandenbroucke een persbericht uit, dat in de media werd opgepikt. AXXON formuleert enkele bedenkingen.


"Hogere tarieven voor geconventioneerde kinesisten. Remgelden voor patiënten blijven dezelfde." Met deze titel stelt de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke meteen zijn prioriteiten in zijn persbericht

Wat de minister zegt is ongetwijfeld correct, maar in zijn persbericht ontbreken enkele belangrijke nuances, die trouwens recent door AXXON uitgebreid zijn toegelicht tijdens de hoorzitting in de Kamercommissie. 

Wat de 'aanzienlijke investering' van €99 miljoen betreft, wordt er niet bij verteld dat dit de wettelijk voorziene compensatie is voor de stijging van de levensduurte van vorig jaar die alle verstrekkers -dus niet enkel de kinesitherapeuten- met een jaar vertraging ontvangen. Omwille van de torenhoge inflatie vorig jaar mochten alle akkoorden- en overeenkomstencommissies bij wijze van uitzonderingsmaatregel een voorschot op de indexmassa gebruiken voor de honoraria halverwege 2022. Voor de kinesitherapie bedroeg dat voorschot 36 miljoen. Er blijft dus nog maar €62,8 miljoen beschikbaar voor dit jaar.

Dat een inhaalbeweging nodig is, geeft Vandenbroucke toe. De overheid investeert inderdaad 25 miljoen euro extra in de kinesitherapiesector. Gespreid over de ruim 45 miljoen prestaties die jaarlijks worden verricht betekent dit een verhoging met gemiddeld €0,55 per prestatie. Toch eerder een druppel op een hete plaat dan een betekenisvolle herwaardering.

Door sommige honoraria selectief te indexeren bereikt men met de nieuwe overeenkomst in het beste geval een honorarium tussen €57,2 en €51,2 bruto per uur. Hierdoor bengelt de kinesitherapeut nog steeds onderaan het lijstje als slechtst betaalde gezondheidswerker in België, zoals de studie van MOMC eerder heeft aangetoond.

Aan de ondermaatse vergoeding voor een huisbezoek (€ 1,37) verandert er ondertussen niets.

De crisispremie van €1197 per (toegetreden) kinesitherapeut is volgens AXXON een gemiste kans om alle kinesitherapeuten die een eigen praktijk uitbaten wat te compenseren voor de hoge energie- en brandstofkosten die voor iedereen dezelfde zijn, ongeacht conventiestatus. De beschikbare €16 miljoen was o.i. beter selectief geïnvesteerd in de honoraria, of de kwaliteitspremie die sinds 2015 nooit werd geïndexeerd. De beloofde pay for quality is nooit gevolgd.

Het remgeld tenslotte blijft inderdaad hetzelfde voor de patiënt, ondanks de stijging van de honoraria. Dat is niets nieuws sinds de invoering van de vaste remgelden in 2019, iets wat beslist werd in onze Overeenkomstencommissie in overleg met de verzekeringsinstellingen.

Naar aanleiding van dit persbericht, nam De Tijd contact op met onze voorzitter Peter Bruynooghe. In dit artikel (enkel voor abonnees) betwijfelt hij of de maatregelen die Vandenbroucke stelt om de kinesitherapeuten warm te maken om zich te conventioneren ook daadwerkelijk dat effect zullen hebben. 

De beroepsfederatie AXXON, die ervoor pleit het verschil in terugbetaling af te schaffen, betwijfelt of de verhoging genoeg is om een deconventioneringsgolf tegen te houden. 'Het budget valt 5 miljoen euro lager uit dan we hadden gevraagd. Het is niet genoeg om de historische achterstand in de vergoedingen gelijk te trekken', zegt Bruynooghe.

               - De Tijd, 31/01/2023

Zoals altijd houden we u over alle ontwikkelingen in de conventie op de hoogte via de gekende kanalen. 

  • WVVK