Bestuur AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie

Algemene vergadering

De algemene vergadering van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie bestaat uit kringleden en vertegenwoordigers van de provinciale structuren. De algemene vergadering komt tweemaal per jaar samen. 

Het verslag van de laatste algemene vergadering kunt u hier nalezen. De jaarverslagen vindt u terug onder de rubriek 'Publicaties' of via deze link. Klik hier om de statuten van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie te lezen.

Raad van bestuur

Het dagelijks bestuur van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie wordt verzorgd door de raad van bestuur. Deze bestaat minstens uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De huidige samenstelling is als volgt:

                     
Dirk Verleyen                      Jean Van Hoornweder                      Ann De Zitter                              Ann Coppé
         Voorzitter                             Ondervoorzitter                               Secretaris                             Penningmeester

       ​       ​       
Baldwin Sondervan                       Eli Schaillée                      Benjamin Vandevelde                    Gert Lambrecht  
     Bestuurslid                               Bestuurslid                                Bestuurslid                             Bestuurslid   

                                                     
 Maarten Mekeirele                          Jonathan Hooft
    Toegevoegd expert                     Toegevoegd expert
       Aspirant bestuurslid                                                        

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK