Home

Welkom op de pagina van de ABSG Manuele Therapie / MATHERA. Klik hieronder op de playknop om de voorstelling van onze ABSG of onze webinar te bekijken.

01/01/2021: ABCIG MANUELE THERAPIE / MATHERA wordt ABSG MANUELE THERAPIE / MATHERA?
Alle ABCIG's die collega's verenigen die houder zijn van een wettelijk erkende Bijzondere Beroepsbekwaamheid ondergaan een naamswijziging van AXXON Belgian Clinical Interest Group naar AXXON Belgian Specialised Group.

Wat doet de ABSG MANUELE THERAPIE/ MATHERA?
De ABSG Manuele Therapie/MATHERA organiseert activiteiten waaronder minstens 2 wetenschappelijke activiteiten: een LOKK, een peerreview, presentaties op symposia, het 2 jaarlijks congres ECMT enz. en dit met advies van het wetenschappelijk comité MATHERA (afgevaardigden van alle Belgische academische instellingen die een door de wet erkende opleiding Manuele Therapie organiseren).
Zoals bekend moeten er voor het behoud van de erkenning van de bijzondere beroepsbekwaamheid Manuele Therapie 200 navormingseenheden worden bewezen binnen de periode van 5 jaar, die start op de dag dat uw erkenningsbesluit werd ondertekend door de Administrateur-Generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid. MATHERA heeft de wens uitgedrukt om een adviserende rol te vervullen bij de invulling en controle van een deelregister /portfolio manuele therapie bij Pro-Q-Kine.

Wat zijn de voordelen om aan te sluiten bij ABSG MANUELE THERAPIE/MATHERA ?

Wil je UW beroep van manueel therapeut verder ontwikkelen en legitimeren: geef het dan meer gewicht !

Op dit moment zijn meer dan 700 collega's - manueel therapeuten aangesloten bij AXXON Belgian Specialised Group Manual Therapy (ABSG MATHERA), … en morgen ... kunnen dit er 3000 worden.

Dankzij u ! En dit voor slechts… 50 € (die zich op jaarbasis in een meervoud terugverdient).

  1. Je maakt deel uit van dé enige representatieve groep van manueel therapeuten in België. Een groep voor en door manueel therapeuten waarbij ieder lid aan dezelfde criteria voldoet: het streven naar het behalen en behouden van een Bijzondere Beroepsbekwaamheid in Manuele Therapie (BB MT).  De introductie van de bijzondere beroepsbekwaamheden draagt bij tot meer transparantie binnen ons vakgebied, brengt de competenties op het beroepsterrein helder in kaart en waarborgt de kwaliteit van de verleende zorg.
  2. U ondersteunt via de ABSG MATHERA de belangen van de manuele therapie in het algemeen en van de manueel therapeut in het bijzonder.
  3. Uw praktijkgegevens kunnen via  www.mathera.be worden geconsulteerd door potentiële patiënten en voorschrijvende artsen en via zoekfunctie op de AXXON-website zal enkel de naam van collega’s met BB MT verschijnen als men een manueel therapeut wenst te vinden
  4. Je kan gratis (of tegen zeer sterk gereduceerde ledentarief) alle wetenschappelijke activiteiten (lezingen, ECMT-congres, ...) bijwonen.
  5. Je wordt via sociale media en digitale nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van wat leeft binnen de (inter)nationale wereld van de manuele therapie.
  6. Bespaar op jaarbasis bijna 180€ voor onze exclusieve groepspolis Beroepsaansprakelijkheid.
  7. Gunstige voorwaarden op het vlak van Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ) / Gewaarborgd Inkomen / Groepsverzekering en Individuele Pensioentoezegging

Wie kan lid worden bij ABSG MANUELE THERAPIE/MATHERA ?
De ABSG Manuele Therapie/MATHERA groepeert kinesitherapeuten die ofwel (1) een erkenningsbesluit bezitten van de Bijzondere Beroepsbekwaamheid Manuele Therapie (BB MT), ofwel (2) een diploma manuele therapie bezitten en een aanvraag hebben ingediend om erkend te worden als Bijzonder Bekwaam in Manuele Therapie ofwel (3) in opleiding zijn in een door de bevoegde overheid opgerichte, gesubsidieerde of erkende instelling welke de specifieke opleiding of afstudeerrichting in de Bijzondere Beroepsbekwaamheid Manuele Therapie organiseert conform de gemeenschappelijke en bijzondere criteria van de Ministeriële besluiten betreffende de BB Manuele Therapie (BS 2014/24186 en 2014/24190).
Ook kinesitherapeuten die een diploma van een IFOMPT-erkende opleiding bezitten, dat na evaluatie gelijkwaardig wordt geacht met voornoemde opleidingscriteria, en/of buitenlandse collega’s die via de reciproke erkenningsprocedure van IFOMPT lid worden van Axxon, kunnen tot de ABSG Manuele Therapie/MATHERA aansluiten.  Voorwaarde is wel dat ze binnen een redelijke termijn (2 jaar) inspanningen doen om finaal een Bijzondere Beroepsbekwaamheid Manuele Therapie (BB MT) aan te vragen én te behouden.


01/01/2018: Oprichting ABCIG MANUELE THERAPIE/MATHERA

De werking van MATHERA vzw (26 jaar geleden ontstaan als alumni-vereniging en de grootste representatie van Belgische manueel therapeuten) was tot voor kort gestoeld op idealistisch voluntarisme. Een toenemend aantal leden (> 430) dwong een meer gestructureerde aanpak af, en luidde op 1 januari 2018 de samenwerking met AXXON PTiB in.
Door deze samenwerking versterkt MATHERA haar wettelijke erkenning en verloopt de vertegenwoordiging van manueel therapeuten rechtstreeks via AXXON PTiB, die directe toegang heeft tot alle beleidsniveaus (Verzekeringscomité, Conventiecommissie, Technische Raad Kinesitherapie, Planningscommissie, Federale Raad Kinesitherapie, provinciale Geneeskundige Commissies, Vlaamse en Waalse Erkenningscommissies Kinesitherapie, …).

Samen zijn we beter en worden we sterker!

Verdere info over onze wetenschappelijke activiteiten en lidmaatschap vindt u op www.mathera.be


Op dinsdag 2.12.2014 werd de Axxon BCIG, MATHERA.be boven het doopvont gehouden.

Na de erkenning van een reeks bijzondere bekwaamheden was het een logisch vervolg dat Axxon als beroepsvereniging voor alle kinesitherapeuten in België samenwerkingsverbanden zou afsluiten met kinesitherapeuten met een bijzondere bekwaamheid.
De werking van de Axxon BCIG, MATHERA.be is federaal verankerd en staat dus open voor kinesitherapeuten uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel. De BCIG wordt samengesteld uit individuele leden, onderverdeeld in verschillende categorieën.

Axxon BCIG, MATHERA.be heeft als doel:

Deze BCIG is de eerste van de reeks uit te bouwen klinische interessegroepen: de Axxon BCIG’s. Op geregelde tijdstippen zullen de verschillende BCIG’s in een gezamenlijk overlegmoment worden uitgenodigd voor een globaal overleg inzake de issues die de inhoudelijke aspecten van de respectievelijke bijzondere bekwaamheid en/of interesse overstijgen, maar direct hieraan gerelateerd zijn.