Kinekring Noord West-Vlaanderen vzw

De Kinekring Noord West-Vlaanderen (KNWV) neemt op 21 december 2017 de fakkel over van Kine Kring Brugge Oostkust (KKBO) .

KNWV groepeert dynamische collegae uit het aaneengesloten gebied van het Brugse Ommeland en de kuststreek van Oostende tot Knokke. Dit geografisch gebied van 63 Vlaamse gemeentes en deelgemeentes wordt hierna “kringzone” genoemd.

In KNWV is elke kinesitherapeut welkom, zowel zelfstandigen als loontrekkenden, actief in elke setting. De vorige kinekring KKBO bestond 26 jaar en KNWV zet de generatiewissel verder met dezelfde ziel en overtuiging maar met een NIEUWE NAAM.

KNWV wil verder gestalte geven aan ‘de kinesitherapie’ in al haar facetten en zal dit in brede zin promoten. Vanuit de Vlaamse en de Federale Overheid komen vele nieuwe uitdagingen op haar af.

KNWV heeft tot doel de collegialiteit, de kwaliteit van zorg  en het professionalisme onder zijn leden te bevorderen en hen ook te vertegenwoordigen bij de officiële en informele lokale instanties en bij alle zorg en welzijnspartners (huisartsen, verpleegkundigen, andere zorgverstrekkers, verenigingen, welzijnsorganisaties en ziekenhuisnetwerken).

KNWV stelt jaarlijks een navormingsprogramma  samen met wetenschappelijke activiteiten waardoor deelnemende kinesitherapeuten kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria van Pro-Q-Kine in opdracht  van het RIZIV.

Alle kinesitherapeuten (leden en niet-leden) kunnen aan deze activiteiten deelnemen om zo voldoende navormingseenheden te behalen en in het Nationaal Kwaliteitsregister van de Kinesitherapeuten te worden opgenomen

De KNWV- website www.knwv.be biedt over onze activiteiten (kalender, onderwerp, spreker, plaats,…) ,over beroepsgebonden thema’s en projecten.

Er komt eveneens een overzicht van de voorbije activiteiten met nuttige info voor de leden (downloads).

KNWV zal via de website specifieke informatie richten tot patiënten, artsen, kinesitherapeuten, …met aandacht voor onze partners (sponsors).

Zoekertjes met vacatures , vraag en aanbod, behoren ook tot onze ledenservice.

Aarzel niet aan het bestuur vragen te stellen, over bepaalde onderwerpen, via het eenvoudig contactformulier. Uw vragen worden zo snel als mogelijk aan de raad van bestuur voorgelegd.