Home

CArdiale en PUlmonaire REvalidatie organiseert een ONLINE peer review op dinsdag 28 nov 2023, (20u-22u) ivm pre- en postoperatieve kinesitherapie na thoracale chirurgie.

Na een korte presentatie van 30 minuten gaan we in 4-5 groepjes gedurende 1u15 met elkaar in overleg: 

 • Welke zijn de aandachtspunten die belangrijk zijn voor u tijdens deze behandeling?
 • Welke eventuele problemen heeft u tegengekomen? Complicaties bij de patiënt?
 • Ervaart u deze behandelingen altijd als zinvol? Zinvoller voor bepaalde groepen patiënten?
 • Gebruikt u hulpmiddelen tijdens de behandeling?
 • ....

Uiteraard kunnen ook uw eventuele eigen vragen/ervaringen/opmerkingen ter sprake komen.

Na dit intercollegiaal overleg volgt een algemeen besluit van ongeveer 15 minuten.

Deze peer review richt zich exclusief naar collega's die praktijkervaring hebben met behandelen van patiënten voor en/of na thoracale chirurgie. De nadruk zal dus liggen op kinesitherapeutische behandeling die relatief dicht (paar weken voor of na) aansluit bij de ingreep (ademhalingskinesitherapie, mobilisatie, (beperkte) inspanning,...).

Gezien de aard van het intercollegiaal overleg kunnen collega's zonder ervaring met deze populatie niet worden toegelaten.

Voor inschrijving, klik hier

Wees er snel bij, maximaal 40 inschrijvingen toegelaten, first come first served.

U krijgt tijdig een bevestigingsmail van inschrijving.


Op 14 september 2023 organiseerde de ABSG CAPURE een webinar betreffende Claudicatio Intermittens webinar: conservatief traject voor kinesitherapeuten gebaseerd op de Nederlandse KNGF-richtlijn.
Presentatie van de implementatie van deze richtlijn op Belgisch niveau, ondersteund door het RIZIV.

AXXON heeft van de overheid (RIZIV) financiële middelen gekregen om landelijk een gecontextualiseerde KNGF-richtlijn 'symptomatische Perifeer Arterieel Vaatlijden (sPAV)' te implementeren.

Tijdens de webinar wordt aangegeven hoe je je als kinesitherapeut kan deelnemen aan dit implementatieproject: er moet een online e-learning worden gevolgd, en een praktijkvoormiddag waarin casuïstiek wordt besproken.
Ook wordt tijdens de webinar ingegaan op de inhoud van de conservatieve behandeling van sPAV: gesuperviseerde oefentherapie en leefstijlaanpassingen.

Accreditatie niet meer mogelijk bij achteraf bekijken.


Op 30 november organiseert ABSG CAPURE een overlegplatform via ZOOM. Zin om met collega's over jouw deeldomein gedachten uit te wisselen? Schrijf je dan zeker in. Lees hier alle informatie!

Enkele andere interessante evenementen:

 1. Kader

De ABSG CAPURE focust zich op de kennis, vaardigheden en attitudes i.v.m. de revalidatie en secundaire preventie van cardiovasculaire en pulmonaire patiënten die de conditie, de controle over risicofactoren en algemene levenskwaliteit (met psychosociaal welbevinden) willen verbeteren en waarbij verbetering van de VO2max en functionele capaciteiten via oefentherapie een cruciale rol speelt.

Een AXXON Belgian Specialized Group (ABSG) is een overlegplatform voor alle kinesitherapeuten die werken in een erkend centrum voor cardiale revalidatie, kinesitherapeuten die actief zijn op een dienst pneumologie en/of cardiologie van een erkende instelling, kinesitherapeuten die in het bezit zijn van een bijzondere beroepsbekwaamheid in hetzelfde vakgebied, zelfstandige kinesitherapeuten met interesse in het vakgebied van cardiovasculaire - en pulmonaire revalidatie. Kinesitherapeuten die instappen in de ABSG cardiovasculaire en pulmonaire revalidatie zijn automatisch lid van AXXON. Op die manier wil de ABSG de groep geïnteresseerden verenigen in een concrete structuur.

Bestaande interessegroeperingen worden gevraagd mee te participeren in de ABSG maar kunnen daarnaast blijven bestaan (hun autonomie behouden).

 1. Belangenverdediging

De ABSG heeft via AXXON directe toegang tot de verschillende instanties en overheden en is goed geplaatst om de belangen van de betrokken interessegroepen te verdedigen op alle niveaus, te verstaan in harmonie met deze interessegroepen.

 1. Kwaliteitsbevordering

De ABSG verbindt er zich toe om een belangrijke rol te spelen als coördinator, inspirator en organisator, om de kwaliteit van het werkveld in de bedoelde domeinen te garanderen.

 1. Informatie

De ABSG streeft er naar actuele informatie aangaande het betrokken vakgebied te verzamelen, te waarderen en op efficiënte wijze door te geven aan haar leden.

 1. Facilitering

De ABSG verbindt er zich toe om de organisatie van specialisatie gebonden activiteiten te faciliteren. Dit kan zijn door het zoeken van gepaste locaties, het zoeken van sprekers, het aanleveren van relevante adressenbestanden, praktische ondersteuning bij organisaties, enz ….

De ABSG ijvert voor reducties voor haar leden bij deelname aan activiteiten in het kader van het bedoelde vakgebied waar zij zelf niet instaat voor de organisatie.

 1. Voorbeelden van te nemen initiatieven

De ABSG CAPURE streeft naar en neemt initiatieven tot een optimale stroomlijning in de huidige bestaande kwaliteitssystemen binnen de sectoren.