Home

Welkom op de pagina van de ABCIG geestelijke gezondheid en psychomotorische kinesitherapie. Klik hieronder op de playknop om de voorstelling van onze ABCIG of ons webinar te bekijken.

De revalidatie in de Geestelijke Gezondheidszorg en Psychomotorische Kinesitherapie behoort tot het domein van de gespecialiseerde kinesitherapeut, met andere woorden een kinesitherapeut die een kwalitatief erkende opleiding heeft gevolgd in de vorm van de afstudeerrichting "Revalidatie in de Geestelijke Gezondheidszorg". Deze opleiding richt zich zowel naar kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen.

Internationaal is deBCIG verankerd in de "International Organization of Physical Therapists in Mental Health" (IOPTMH), een subgroup van de World Confederation of Physical Therapy.

De focus ligt op: