Intensiteit van training bij de geriatrische patiënt (70+) (Mevr van Dijk, Mevr Allegaert)

Datum 09-10-2021
Uur 09:00
Einduur 16:30
Adres Imperialaan 16 1930 Zaventem
Contact Jan Tessier
Email deze persoon
050415946
Organiserende ABCIG ABCIG Kinesitherapie bij ouderen
Prijs niet-leden € 150,00
Prijs AXXON-leden € 125,00
Prijs ABCIG-leden € 100,00
Prijs info Inschrijvingsmodaliteiten: 1. Graag een mailtje naar axxongeriatrics@gmail.com (voor/naam, mailadres, aanduiding lid Axxon of ABCIG en riziv nummer alsook facturatieadres) 2. Nadien ontvangt u een mail ter bevestiging alsook de betalingsmodaliteiten.

Intensiteit van training bij de geriatrische patiënt (70+)          - Zaterdag 9 oktober 2021

Sprekers: Margreet van Dijk (PhD en Kinesitherapeut), Patsy Allegaert (Kinesitherapeut) en beiden werkzaam in revalidatie geriatrie UZ Leuven. 

 • Inleiding, doelstellingen
 • Intensiteit van training bij ouderen
 • Kracht theorie + workshop + voorbeelden
 • Balans theorie + workshop + voorbeelden
 • Snelheid en uithouding theorie + workshop + voorbeelden
 • Red-flags, zijn er medisch gevolgen?
 • Hulpmiddelen om intensiteit te verhogen:- Motivatie - Testschalen - Normaal waarden
 • GAPP

Het verouderen van de populatie is wereldwijd een realiteit. De laatste jaren wordt er meer aandacht geschonken aan de oudere populatie en hun kwaliteit van leven. Vooral aan zelfredzaamheid wordt belang gehecht, door de populatie zelf maar ook door instanties zoals de World Health Organisation en de overheid. De algemene tendens is dat ouderen actiever moeten worden en/of blijven, veel aandacht gaat ook uit naar valpreventie. De kinesitherapeut speelt hierbij een belangrijke rol, zowel in WZC, privé praktijk als in ziekenhuizen. De geriatrische patiënt is met zijn multi-pathologie kwetsbaar en vraagt vaak een andere aanpak. Dit betekent echter niet dat de intensiteit van training laag moet zijn, verschillende studies tonen aan dat ook bij ouderen de intensiteit van revalidatie hoog genoeg moet zijn om een effect te hebben. Hoe intensief wordt er geoefend met ouderen? Wat zijn de nieuwe inzichten van de laatste jaren; evidence based practice? Hoe doe je dat en is dat wel medisch verantwoord?

Deze bijscholing belicht de nieuwe inzichten over training bij ouderen en vertaalt dit naar evidence based practice. Doel van de bijscholing is inzichten en praktische informatie te verwerven om tot haalbare en succesvolle revalidatieschema’s te komen. Op het einde van de dag kan je een circuit training opstellen specifiek voor kracht, snelheid en balans en je kunt deze makkelijker en moeilijker maken. Je weet hoe je het aspect uithouding in je oefensessie kunt inbouwen. Om tot de juiste intensiteit van trainen te komen heb je motivatie nodig, hierin kunnen caregivers, testschalen en normaalwaarden een belangrijke rolspelen. Tijdens deze studiedag worden verschillende testschalen, waaronder de Berg Balance Scale uitgelegd en besproken, zodat je klaar bent om deze in de praktijk te gebruiken.

Referenties:

-Dale Avers, Marybeth Brown. White Paper: Strength Training for the Older Adult Journal of Geriatric Physical Therapy Vol. 32;4:09

-Catherine Sherrington, Zoe A Michaleff, Nicola Fairhall, Serene S Paul, Anne Tiedemann, Julie Whitney, Robert G Cumming, Robert D Herbert, Jacqueline C T Close, Stephen R Lord? Exercise to prevent falls in older adults: an updated systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med Published Online First: doi:10.1136/bjsports-2016-096547

 

Margreet van Dijk: kinesitherapeut revalidatie geriatrie UZ Leuven, campus Pellenberg. PhD researcher met als onderwerp intensiteit van training bij de geriatrische gehospitaliseerde patiënt en de rol van de mantelzorger.

Patsy Allegaert: kinesitherapeut revalidatie geriatrie UZ Leuven, campus Pellenberg.

 • CareConnect
 • Trenker
 • WVVK