Dag 5: Relatie ergonomie en kinesitherapie

Veelal worden kinesitherapeuten geconfronteerd met werkgerelateerde gezondheidsproblemen als oorzaak van de behandelde pathologieën. Deze zijn voor 57% te wijten aan lichamelijke klachten zoals Repetive Strain Injury. Op de tweede plaats volgen dan met 24% de psychosociale klachten zoals stress, depressie en angst dewelke zich ook kunnen uiten door aspecifieke klachten. Weet ook dat 69% van alle erkende beroepsziektes een locomotorische oorsprong hebben. Deze opvallende cijfers van 2020 komen van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

Er is duidelijk aandacht nodig van de kinesitherapeut voor ergonomie in het algemeen met speciale aandacht voor de werkvloer.


Ergonomie is het aanpassen van de omgeving aan de mens. Dit kan product, ruimte of werkplek zijn. Ergonomie zit vervat in ons dagelijks leven, maar is vooral gekend in werksituaties.

Onderstaande maturiteitscurve ergonomie (van VerV) geeft de verschillende culturen weer. Laat ons in het teken van preventie evolueren van een aanpak van musculoskeletale aandoeningen (reactieve cultuur) naar een meer proactieve en vooruitstrevende cultuur door het nastreven van ergonomie. In deze laatste zal de efficiëntie en de effectiviteit stijgen.

Er zijn drie specialisatiedomeinen afgebakend: fysieke, cognitieve en organisatie ergonomie. De fysieke ergonomie heeft natuurlijk de meeste interesse voor onze beroepsgroep want hier wordt rekening gehouden met de menselijke anatomie, antropometrie, fysiologie, biomechanica in relatie tot de fysieke activiteit. Relevante topics zijn daarbij de houding, het manueel hanteren van lasten, repetitieve bewegingen, werkplekinrichting, comfort, …

De sectoren met de meeste fysieke klachten zijn: de bouw, de logistiek, de zorg en de productie. Vandaar dat de Vlaamse Ergonomie Vereniging met medewerking van vele kinesitherapeuten ondersteunend materiaal heeft ontwikkeld gericht naar de zorg, het kantoor en de industrie.

Zorg

Verv heeft een affiche, een poster, tips om ergonomisch te vaccineren en een praktijkrichtlijn rond het manueel verplaatsen van personen opgesteld. De principes zijn toepasbaar voor de verschillende zorgsectoren: ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorg en gehandicaptensector. Deze richtlijn vertrekt van een aantal biomechanische grenzen, de vertaald zijn naar typische verplaatsingen of transferts in de zorg. Dit leidt tot de aanbeveling van gebruik van specifieke hulpmiddelen in functie van wat de zorgvrager zelf nog kan.

Download hier alle materialen ergonomie zorg

 

Kantoor

Ook hier werd een praktijklijn uitgeschreven met speciale aandacht voor de telewerkplek. Deze formuleert zeer concrete aanbevelingen om jouw kantoor ergonomisch in te richten en zo de fysieke belasting tot een minimum te beperken. Elke kinesitherapeut is overtuigd dat een goede basiswerkhouding en zoveel mogelijk houdingsafwisseling en beweging noodzakelijk is om een antwoord te bieden op vraagstukken rond verzuim, langer werken en preventie van lichamelijke klachten. Hier refereren we naar de bewegingsdriehoek (zie dag 1) die adviseert om het zitten elke 30 minuten te onderbreken. Bovendien krijgt staand computerwerk een prominente aandacht.

Download hier alle materialen ergonomie kantoor

 

 

 

Industrie

Een risicoanalyse ergonomie is een kompas voor gezond en efficiënt werken. Deze onderscheidt twaalf risico’s zoals het manueel hanteren van lasten, werken met beeldschermen en werken in ongunstige houdingen. Maak kennis met deze risicoanalyse met een participatieve aanpak. Deze beschrijft de concrete onderdelen waaruit een risicoanalyse ergonomie dient te bestaan. Een analyse is pas compleet als ze ook preventiemaatregelen en mogelijke oplossingen omvat.

Download hier alle materialen ergonomie industrie


Druk de beschikbare downloads af en stel ze ter beschikking in de wachtzaal van uw praktijk. Aan de hand van tips en ergonomische aankoopadviezen bewijst de kinesitherapeut zijn preventieve competentie en meerwaarde op het vlak van educatie en het geven van advies.

 

  • WVVK