Provinciale Geneeskundige Commissies

Samenstelling

Er is een Geneeskundige Commissie per provincie. Elke Commissie is samengesteld uit:

 • 3 artsen: voor de functie van Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris (dit is de Federale Gezondheidsinspecteur ): zij vormen het Bureau
 • 4 artsen
 • 4 apothekers
 • 4 houders van het diploma van vroedvrouw
 • 4 beoefenaars van de tandheelkunde
 • 4 beoefenaars van de verpleegkunde
 • 4 veeartsen
 • 4 beoefenaars van de kinesitherapie
 • 1 ambtenaar van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten)

Opdrachten van de commissie

 • Zodra een beoefenaar zich in een provincie vestigt om er zijn beroep uit te oefenen, controleert en viseert de PGC de titel van de beroepsbeoefenaar.
 • De PGC reikt de verplichte visa uit aan de artsen, apothekers, tandartsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen en veeartsen.
 • De PGC kan de visa intrekken of zijn behoud afhankelijk maken van voorwaarden wanneer de beoefenaar fysisch of psychisch niet meer geschikt is om zijn beroep verder uit te oefenen zonder risico voor de volksgezondheid.
 • Zij ziet erop toe dat de beoefenaars hun beroep uitoefenen overeenkomstig de wetten en reglementen, met inbegrip van de voorschrijfregels.
 • Zij licht de betrokkenen in over de beslissingen die de Commissie zelf, de Geneeskundige Beroepscommissie, de bevoegde Orde en/of de rechtbanken hebben genomen omtrent de uitoefening van het beroep door de betrokken beroepsbeoefenaar.
 • Zij licht het Parket in over illegale praktijken en eventuele misbruiken.
 • De PGC ziet toe op de werking van de wachtdiensten die haar worden meegedeeld en grijpt in in geval van tekortkoming of ontoereikendheid.
 • Zij zorgt voor de doeltreffende medewerking van de beoefenaars aan de uitvoering van de maatregelen die door de overheid worden uitgevaardigd om gezondheidscrisissen aan te pakken.
 • WVVK