Overeenkomstencommissie kinesitherapie

De overeenkomsten (conventies) tussen de mutualiteiten (verzekeringsinstellingen) enerzijds en de kinesitherapeuten anderzijds worden afgesloten in de Overeenkomstencommissie van de Kinesitherapeuten.

Deze commissie is bevoegd om te onderhandelen over honoraria, verplaatsingsvergoedingen en terugbetalingstarieven, evenals een aantal andere elementen opgenomen in de overeenkomst zoals het bedrag van de sociale RIZIV-voordelen en de praktijktoelage.

Samenstelling van de conventiecommissie

Deze commissie wordt voorgezeten door een ambtenaar van het RIZIV bijgestaan door zijn  medewerkers  De leden van de commissie:

  • Voorzitter bijgestaan door zijn medewerkers (administratief, juridisch, rekenkundig).
  • Vertegenwoordiger van de dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle
  • 8 vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen
  • 6 kinesitherapeuten op voorstel van AXXON. Indien nodig kunnen experten opgeroepen worden.
  • WVVK