Consultatief onderzoek kinesitherapie

Elke arts kan een consultatief kinesitherapeutisch onderzoek voorschrijven.
 

Een arts heeft er vaak baat bij om zo veel mogelijk informatie in te winnen over de patiënt. Het consultatief kinesitherapeutisch onderzoek is een van de vele middelen die dat enorm vergemakkelijkt. Zo kan de arts de patiënt beter beoordelen, een correcte diagnose vormen en de meest aangewezen therapie bepalen. Het gaat vooraf aan een eventuele voorgeschreven behandeling. 
Het consultatief kinesitherapeutisch onderzoek mag slechts 1 keer per patiënt per pathologische situatie worden aangerekend door de kinesitherapeut. 
 

Hoe ga je als arts hierbij te werk?

  • De arts schrijft een consultatief onderzoek voor. Op het kinevoorschrift noteert de arts bij “bijkomende therapie-aanwijzingen”: “Graag een consultatief onderzoek”.
  • De patiënt maakt een afspraak met de kinesitherapeut en geeft het voorschrift consultatief onderzoek af aan de kinesitherapeut.
  • De kinesitherapeut doet een kinesitherapeutisch onderzoek en maakt een schriftelijk verslag op voor de arts. In dit verslag zijn de bevindingen van de kinesitherapeut terug te vinden en eventueel ook een behandelingsvoorstel.
  • De kinesitherapeut rekent af met de patiënt en geeft hem een getuigschrift voor verstrekte hulp mee. Dit getuigschrift kan de patiënt samen met het voorschrift voor consultatief onderzoek bij de mutualiteit binnenbrengen voor terugbetaling (idem als voor een behandeling).
  • De patiënt gaat terug naar de arts en die bekijkt aan de hand van het schriftelijk verslag of er een behandelingsreeks kine aangewezen is.
  • Indien kinebehandeling is aangewezen, maakt de arts een kinevoorschrift op en kan de patiënt hiermee naar de kinesitherapeut voor een behandelingsreeks.
  • WVVK