ABCIG | ABSG

Wat is een ABCIG?

Een AXXON Belgian Clinical Interest Group is een samenwerking tussen AXXON, Physical Therapy in Belgium, een aantal klinische interesseverenigingen en erkende kinesitherapeuten die hun deeldomein vertegenwoordigden.

Volgende ABCIG's werden opgericht:

Wat is een ABSG?

Een AXXON Belgian Specialised Group is een groep van AXXON- en (eventuele) leden van een klinische interessevereniging die een soortgelijke klinische interesse delen en een bijzondere beroepsbekwaamheid in eenzelfde deeldomein van de kinesitherapie bezitten.

Volgende ABSG's werden opgericht:

Doelstelling

Het doel van deze ABCIG's en ABSG's is om binnen AXXON een overlegplatform op te richten voor elk (sub)domein van de kinesitherapie, waar specifieke peer-reviews worden georganiseerd, specifieke verwachtingen of problemen worden besproken en specifieke (wetenschappelijke) informatie wordt verschaft aan de leden.

Teneinde deze subdomeinen optimaal te kunnen verdedigen en te vertegenwoordigen heeft AXXON experts nodig die stevige dossiers samenstellen om voor te stellen aan de overheid. Het is binnen de ABCIG's dat deze dossiers ontstaan en experten zullen worden geraadpleegd om deze dossiers optimaal te kunnen verdedigen bij onze stakeholders. 

Een derde belangrijke doelstelling is de internationale vertegenwoordiging van dit deeldomein binnen de World Confederation for Physiotherapy in subgroups of network groups.

Lid worden van een ABCIG of ABSG

Bent u al AXXON-lid?

Stuur een mailtje naar info.nl@axxon.be met de bevestiging dat u lid wil worden van de ABCIG / ABSG (+ naam van de groep). Het lidmaatschap van AXXON wordt vermeerderd met € 50 per ABCIG / ABSG waarvan u lid wenst te worden. Deze € 50 wordt doorgestort naar de ABCIG- / ABSG-kas voor haar werkingsmiddelen.

Bent u nog geen AXXON-lid?

Dan kunt u via het invulformulier snel en eenvoudig lid worden van AXXON en een of meerdere ABCIG's of ABSG's.

Lid worden van een klinische interessevereniging

Sommige ABCIG's worden gerund door een aparte klinische interessevereniging. In sommige gevallen kunt u ook van deze organisaties lid worden.

 

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK