ABSG Neurologische kinesitherapie

                                       

AXXON gaat een convenant aan met Gezond Leven zodat een permanente en verankerde samenwerking ontstaat. Dat is een van de manieren waarop AXXON haar preventiestrategie onderbouwt.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil je op een toegankelijke manier helpen om gezond te leven, met onderbouwd advies, concrete tips en kant-en-klare projecten. Hun doel is simpelweg een gezonder Vlaanderen. Ze willen mensen op een toegankelijke manier helpen om gezond(er) te leven, en samen met hen, een hoop experten en het beleid gezondere leefomgevingen creëren. Lees hier hun memorandum om hen nog beter te leren kennen! 

Deze experten zijn gespecialiseerd in uiteenlopende preventiethema’s: voeding, beweging & lang stilzitten, tabak, mentaal welbevinden, milieu en gezondheid, ondervoeding bij ouderen, … De kennis over deze gezondheidsthema’s wordt toegepast op de verschillende contexten waarin mensen leven, wonen, werken: van onderwijs en kinderopvang tot lokale besturen en ondernemingen.

Een grote troef is hun expertise in gedragsverandering (hoe motiveer je iemand om de gezonde keuze te maken en hoe pas je zijn omgeving hiervoor aan?) en gezondheidsongelijkheid (de onrechtvaardige verdeling van gezondheid volgens de sociaaleconomische status van mensen). Die expertise loopt als rode draad door heel de werking.

Gezond Leven vzw richt zich eigenlijk op iedereen: professionals én het algemene publiek. Zowel naar wie af en toe als naar wie permanent met gezondheid bezig is, gaande van kinesitherapeuten en huisartsen over gezondheidsambtenaren en leerkrachten tot beleidsverantwoordelijken op diverse niveaus en sectoren. Gezondheid gaat iedereen aan!

Hoe kan Gezond Leven jou ondersteunen?

Ze hebben een stevig opleidingsaanbod. En dat aanbod is in volle groei. Van digitale vormingen over webinars en e-learnings tot opleidingen op locatie. Bekijk hier het aanbod. Daarnaast bieden ze ook advies op maat. Zo kunnen ze organisaties concreet ondersteunen bij vragen over en acties rond verschillende leefstijlthema’s, gedragsverandering, gezondheidsongelijkheid en settinggericht werken. Op hun website www.gezondleven.be vind je veel info over uiteenlopende zaken en thema’s. Onder andere ook materiaal dat je kan downloaden om in je praktijk op te hangen. 

Bron: Gezond Leven 

  • WVVK