Beschermingsmateriaal: verlenging van de tegemoetkoming door het RIZIV

Om de tegemoetkoming "Beschermingsmaatregelen en -materiaal" te ontvangen controleert u best of uw rekeningnummer correct is op MyRiziv.


Het RIZIV verlengde tot eind november de toekenning van haar tussenkomst "Beschermingsmaatregelen en -materiaal", die tot doel heeft de kosten te verminderen die u als zorgverlener maakt, zowel in de privépraktijk als ambulant, voor uw specifieke COVID-19 uitrusting en beschermingsmaatregelen.

Deze beschermende maatregelen zijn nog steeds nodig om uw patiënten in de veiligst mogelijke omstandigheden te ontvangen, maar kunnen in geen geval door hen worden ondersteund.

Handschoenen, mondmaskers, jassen, brillen, vizieren, sterilisatieapparaten, desinfecterende gel en spray: een nieuwe envelop van 144 miljoen euro garandeert een optimale bescherming voor uw behandelingen uitgevoerd van 1 september tot 30 november 2020.

Voor welke zorgverleners ?

U  heeft recht op onze tegemoetkoming "beschermingsmaatregelen en -materiaal":

Het blijft verboden om andere supplementen aan te rekenen voor beschermingsmaatregelen en -materiaal.

Hoe lang blijft deze maatregel van kracht ?

Dit is een tijdelijke maatregel die van toepassing is vanaf 4 mei 2020 en verlengd is tot 30 juni 2021 (onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch staatsblad).

Welk bedrag ontvangt u ?

Als kinesitherapeut ontvangt u 2,5 euro per (fysiek) patiëntencontact, met een maximum van 200 contacten per kalendermaand.

Wanneer en hoe ontvangt u de tegemoetkoming "Beschermingsmaatregelen en -materiaal" ?

U ontvangt de tegemoetkoming uiterlijk op 31 december 2020 voor de verstrekkingen die u van 4 mei tot 31 augustus 2020 heeft verleend.

Een 2e reeks betalingen zal daarna volgen voor de verstrekkingen die u van 1 september tot 30 november 2020 heeft verleend (gestort in augustus)

De 3e reeks voor de periode van december 2020 tot en met juni 2021 volgt daarna. 

De ziekenfondsen storten de tegemoetkoming direct door op basis van het aantal patiëntencontacten dat zij afleiden uit de door u aangerekende verstrekkingen voor de periode. U wijst uw patiënten er dus best op om hun getuigschriften tijdig binnen te brengen (voor periode 3 voor eind augustus). 

U hoeft dus geen specifieke vergoedingsaanvraag in te dienen (noch bij het RIZIV noch bij de ziekenfondsen).

U moet echter wel een geregistreerd rekeningnummer hebben op MyRiziv. De ziekenfondsen zullen dit rekeningnummer namelijk gebruiken voor de uitbetaling.

Dat kan in MyRiziv ► “Administratieve gegevens” > menu-item “Mijn huidige financiële gegevens”:

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK