Provinciale koepels

Wat is een provinciale koepel?

Met het oog op de wederzijdse ondersteuning en uitwisseling zijn er vijf provinciale koepels van kringen voor kinesitherapeuten.

Brussel + Vlaams Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen.

De koepels zijn in de eerste plaats een overlegorgaan tussen de de kringbesturen. Tal van thema's die de kringen aangaan overstijgen  het niveau van de eerrstelijnszone waarop de de kringen geënt zijn. Denk maar aan het overleg met en de samenwerking met ziekenhuizen, onderwijsinstellingen. Deze thema's worden dan bespreken op de provinciale koepel. 

Samengevat staan de koepels in voor: 

(Inter)provinciaal overleg en samenhorigheid bevorderen. De koepel behoudt het overzicht in de provincie. De koepel is een forum voor belangrijke evoluties, nieuws en ontwikkelingen. De koepel geeft inhoudelijke en projectmatige impulsen aan de kringen.

Contactmail koepels: vlaamsekinekoepels@gmail.com

 

De koepels in actie!