Ambulante zorgen starten wel degelijk op 4 mei

Naar aanleiding van foutieve informatie in de media wenst AXXON te bevestigen dat vanaf 4 mei de ambulante, niet-dringende zorg weer opgenomen kan worden. Reden hiervoor was de verkeerde interpretatie van journalisten van het begrip 'contactberoepen'.


Gezondheidszorg

De Nationale Veiligheidsraad stelde op 24 april 2020 een aantal maatregelen voor die ons land geleidelijk aan uit de crisis moeten begeleiden. In de eerste fase van dit plan, die ingaat op 4 mei, wordt de gezondheidszorg expliciet vernoemd: "Het doel is dat iedereen zo snel mogelijk weer op een 'normale' manier toegang krijgt tot de gezondheidszorg [...]" staat te lezen bij dit onderdeel.

Contactberoepen

De verwarring ontstond wellicht door het feit dat in fase 2, die ingaat op 18 mei, er gewag wordt gemaakt van de zogenaamde 'contactberoepen' zoals kappers. Kinesitherapeut is in eerste insantie echter een medisch beroep, net zoals verplegers, huisartsen en anderen. Deze maatregel is dus enkel van tel voor de contactberoepen van niet-medische aard. 

Eerst een exitstrategie

De datum waarop u de ambulante, niet-dringende zorg dus weer mag opnemen, ligt voorlopig nog steeds op 4 mei. Dit op voorwaarde dat er een exitstrategie is die voldoet aan alle normen en vereisten. De Federale Raad voor Kinesitherapie stelde voor onze beroepsgroep een strategie op, in samenwerking met AXXON. Op dit ogenblik controleert de FOD Volksgezondheid de exitstrategieën van alle gezondheidszorgberoepen. Hopelijk geven zij voor het einde van de week hun fiat, waarna u weer aan de slag kunt.

Een overzicht van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad vindt u terug op deze website.

  • WVVK