Revalidatie met behulp van mobiele applicatie

Op maandag 13 juli 2020 werd in het Verzekeringscomité de Overeenkomst goedgekeurd via artikel 22, 6° bis tussen het Verzekeringscomité, de kinesitherapeuten en erkende verplegingsinrichtingen (Overeenkomstencommissies Kinesitherapeuten – Ziekenhuizen - Verzekeringsinstellingen). Deze Overeenkomst omvat de modaliteiten en de vergoeding voor de revalidatie met een mobiele toepassing (de Move Up app) van patiënten voor en na primaire knie- of heupartroplastiek.


Wat vooraf ging

Na de pilootfase in het kader van mobile health toepassingen (projecten gesubsidieerd voor 2 miljoen euro vanuit Europa in 2017) heeft het kabinet De Block het bedrijf Move Up in 2018 de toelating gegeven om hun mobiele toepassing verder uit te rollen. Hierdoor gebeurden onterechte facturaties via de nomenclatuur van de kinesitherapie (binnen de Fa-pathologie) wat indruist tegen art. 7 van de GVU-wet. Hierop heeft het RIZIV interpretatieregel n° 9 gepubliceerd die de fysieke aanwezigheid van de kinesitherapeut bij elke geattesteerde verstrekking in het kader van de nomenclatuur duidelijk maakt (AXXON Nieuwsbrief 14/08/19). Na publicatie van deze interpretatieregel (publicatie BS 24/07/19) stapten de bedrijven b. Clinic en Move Up bij hoogdringendheid naar de Raad van State.

Op 14 augustus 2019 stelde de Raad van State het RIZIV in het ongelijk en werd de interpretatieregel n°9 met onmiddellijke ingang geschorst, waardoor het bedrijf Move Up hun attesteringen via hun mobiele applicatie en bijhorend platform verder uitvoerden (AXXON Laatste nieuws 23/08/19). Om uit deze juridische impasse met bijhorende financiële implicaties te geraken was een ruimer juridisch legaal kader noodzakelijk, waarin de Move Up applicatie en eventueel andere digitale applicaties zouden kunnen gebruikt worden bij de revalidatie en kinesitherapeutische behandelingen.

Na bijna een jaar van harde onderhandelingen en moeizame discussies is uiteindelijk een gedrocht van Overeenkomst tot stand gekomen. Het is duidelijk dat het bedrijf Move Up de RIZIV-spelregels niet correct heeft gevolgd en daarbij de kar voor het paard heeft gespannen! Nadat Axxon garanties had gekregen dat de kost van dit project buiten het kinesitherapiebudget wordt gehouden, heeft AXXON uiteindelijk ingestemd met deze Overeenkomst. Om verlost te raken van de dreiging die het RIZIV boven het hoofd hangt (gezien het arrest van de Raad van State) en onder druk van het kabinet De Block heeft het RIZIV tenslotte een dading uitgewerkt met het bedrijf B. Clinic voor een bedrag van € 260.525.

AXXON blijft overtuigd van een duidelijke meerwaarde van digitale applicaties bij de revalidatie, behandeling en coaching van patiënten. Maar eventueel vrijgekomen middelen door het efficiënt inzetten van mogelijke applicaties moeten hoe dan ook geherinvesteerd worden in onze eigen sector, voor de opvolging en begeleiding van patiënten/ cliënten o.a. bijvoorbeeld bij secundaire preventie. Het kan niet dat derden op kosten van ons budget studies of projecten laten draaien .

Ter situering: jaarlijks worden in België 23.540 totale heupprotheses en 24.000 totale knieprotheses geplaatst. Bij de huidige studie worden 15 ziekenhuizen betrokken, maar er liepen al 20 kandidaturen binnen. In september 2021 gebeurt een eerste evaluatie van de studie.

Inhoud van de Overeenkomst onder art. 22, 6° bis

Deze Overeenkomst moet opgevat worden als een studie die tot doel heeft om na te gaan of en in welke mate de ondersteuning van de revalidatie door een mobiele toepassing, al dan niet samengaand met een minimum aantal klassieke sessies met fysieke aanwezigheid:

In deze Overeenkomst wordt een 1:1:1 gerandomiseerde trial uitgevoerd door het UZ Gent en het KCE (KCE HTA C2020-1) in het kader van de eerste fase van een verzekeringstegemoetkoming met ‘evidence development’, waarbij het gebruik van een mobiele app tijdens de revalidatie wordt geïntroduceerd.

De randomisering omvat 3 armen:

De eerste fase van deze Overeenkomst start op 1 oktober 2020. In de eerste fase vallen enkel de patiënten met een knie- of heupartroplastiek die geïncludeerd worden in de studie KCE HTA C2020-1 en gerandomiseerd zijn naar arm 2 of 3 binnen deze overeenkomst.

In deze eerste fase worden 615 patiënten geïncludeerd voor de primaire knieartroplastiek (205 over elke arm, waarvan 410 binnen deze Overeenkomst) en 396 patiënten voor de primaire heupartroplastiek (132 over elke arm, waarvan 264 binnen deze Overeenkomst)

Pas nadat het vooropgesteld aantal te includeren patiënten volledig werd gehaald voor beide pathologiën of na de inclusie van 100% voor één pathologie en minstens 50 % voor de andere pathologie, kunnen verplegingsinrichtingen die niet deelnemen aan de studie toetreden tot de overeenkomst en start de tweede fase.

De verzekeringstegemoetkoming voor de revalidatie met gebruik van een mobiele toepassing wordt aangerekend via 3 types forfaits:

Over de financiële implicaties en modaliteiten bij deze forfaits komen we volgende week terug in de Nieuwsbrief.

Elke eerstelijnskinesitherapeut, geconventioneerd of gedeconventioneerd, kan patiënten na primaire knie- of heupartroplastiek revalideren met behulp van de Move Up applicatie met bijhorend platform. Hij/zij kan zich ‘registreren’ op hier.
 

Na controle op het Riziv-nummer krijgt men toegang tot een e-Learning platform. Pas nadat men de opleiding via deze e-Learning heeft doorlopen krijgt men een certificaat die vanaf september 2020 toegang zal verschaffen tot het medisch dashboard (medical device) ter ondersteuning van de revalidatie-app.
 

Via dit medisch dashboard dient men ook deze Overeenkomst ‘te ondertekenen’ waardoor men van start kan gaan.


Gedeconventioneerde kinesitherapeuten mogen geen bijkomende supplementen aanrekenen bovenop de forfaits wanneer ze in deze Overeenkomst intekenen.

Het staat de patiënt ook vrij om na verloop van tijd dit traject van revalidatie te verlaten om verder op een klassieke manier te revalideren (volgens Art. 7 en 22 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen).

Deze Overeenkomst eindigt op 30 juni 2023. De begeleiding en opvolging van de uitvoering van deze Overeenkomst wordt toevertrouwd aan een op te richten stuurgroep “Telekinesitherapie”. Vertegenwoordigers van Axxon zullen binnen deze stuurgroep dan ook alles nauwlettend in de gaten houden!

  • WVVK