AXXON ondersteunt vaccinatie

Nu Frankrijk Europees gezien het voortouw heeft genomen met de verplichting om zorgverleners te vaccineren, staat België wellicht voor een gelijkaardige taak.


Het is duidelijk dat een dergelijke beslissing eerst het onderwerp moet uitmaken van een brede en transparante maatschappelijke discussie.

In afwachting van dit debat steunt AXXON de vaccinatie van gezondheidswerkers - net als deze van de volledige Belgische bevolking in het algemeen.

AXXON nodigt alle kinesitherapeuten uit om zich te laten vaccineren in een poging de overdracht van COVID-19 zoveel mogelijk te beperken.
Vergeet ook niet de blijvende toepassing van de sanitaire veiligheidsmaatregelen!

Als zorgverleners hebben we de maatschappelijke opdracht om het "Primum non nocere" niet te schaden, zoals Hippocrates zei. Het behoort tot onze verantwoordelijkheid om onze patiënten te beschermen.

In Vlaanderen staat de vaccinatiegraad bij kinesitherapeuten op 84,1% (status per 31/05/2021), voor meer info lees hier het volledige rapport van Sciensano.
Het kan echter zeker nog beter!

We respecteren de beslissing van hen die zich niet laten vaccineren.
Dit blijft immers een vrije persoonlijke keuze van de kinesitherapeut die in eer en geweten voor zichzelf, zijn naasten en patiënten deze afweging dient te maken.
Ethisch gezien mag u echter noch de keuze van uw patiënt om zich te laten vaccineren belemmeren of beïnvloeden, noch de vaccinatie afraden aan uw patiënten en de bevolking in het algemeen.

Persmededeling van de IMC Volksgezondheid

Flyer voor de Brusselaars

  • WVVK