Een impressie van de Parlementaire Hoorzitting

Op 11 januari verdedigden Peter Bruynooghe en Luk Dieleman het dossier rond de discriminerende maatregel in de terugbetaling aan patiënten van gedeconventioneerde kinesitherapeuten in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, naar aanleiding van de petitie vorig jaar. Ook de voorzitters van de Vlaamse en Waalse vleugel van AXXON, Dirk Verleyen en Bernard Laplanche, waren aanwezig. Met een goed voorbereide uiteenzetting en sterke argumenten slaagde AXXON erin om onze boodschap over te brengen. 


De meeste Volksvertegenwoordigers van de Vivaldi-coalitie waren het erover eens: er moet iets veranderen aan deze patiëntonvriendelijke maatregel. Maar ze ‘blijven evenwel de regering trouw’, zo zegt Dhr Servais Verherstraeten (CD&V), die als jurist van opleiding erkent dat de uitvoerende macht (de Ministerraad) een juridische fout begaat door een besluit van de wetgevende macht (het Parlement) radicaal te negeren!

Als het van de oppositie afhangt worden de artikelen 85 en 86 van de Kwaliteitswet onmiddellijk geactiveerd. Daarom zal Mevr Catherine Fonck (Les Engagés) haar wetsvoorstel tot wijziging van artikel 49, §7 (van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen) de komende maand terug naar de Commissie van Gezondheid en Gelijke kansen brengen ter bespreking. Het zal dan aan de commissieleden zijn om 'kleur te bekennen'! Mevr Fonck merkte trouwens terecht op dat het bedrag van 36,46 miljoen euro (volgens de berekeningen van AXXON uit 2021) volledig uit de zakken van de patiënt komt, en diezelfde patiënt hier wederom het slachtoffer van is!

Voor de meeste Volksvertegenwoordigers is een tariefzekerheid (‘hoe kunnen we de patiënt maximaal beschermen’) en een opkrikken van de conventiegraad noodzakelijk. 

Voor AXXON zal een kinesitherapeut in een tariefakkoord stappen wanneer:

Kortom er is dringend nood aan een ‘new deal’ voor de kinesitherapeuten!


Bovenstaande argumentatie werd opgepikt door de Volksvertegenwoordigers en wordt hopelijk meegenomen in gesprekken en debatten met de bevoegde Minister! 

De parlementsleden hebben uitdrukkelijk hun steun betuigd en nodigen ons uit om een openhartige samenwerking voort te zetten en niet te aarzelen contact met hen op te nemen over dit dossier of andere materie aangaande de kinesitherapie.


Herbekijk het debat

U kan de hoorzitting online (her)bekijken via deze link. Rechts onderaan de video kan u de taal instellen. 

We geven u ook graag de tekst en powerpoint mee die we naar de commissie Gezondheid en Gelijke Kansen hebben doorgestuurd. 

  • WVVK