Pilootprojecten InterProfessionele Training

VIVEL introduceert samen met het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Diabetes Liga en de Vlaamse Logo's een blended vormingstraject. Dit kosteloze trainingsprogramma heeft als doel om zoveel mogelijk zorg- en welzijnsprofessionals te informeren en te sensibiliseren over de preventiemethodieken HALT2Diabetes & Bewegen Op Verwijzing.


AXXON ondersteunt al jarenlang de projecten Bewegen op Verwijzing en HALT2Diabetes. We brengen je dan ook graag op de hoogte van dit trainingsprogramma. 

Het omvat een toegankelijke e-learning voor iedereen, deze kan je hier volgen. Daarnaast omvat het een fysieke interprofessionele training motiverende gespreksvoering, gekoppeld aan een terugkommoment. Deze benadering streeft naar een duurzame en zorgvuldige implementatie op het terrein.

5 Pilootregio’s

Uit de 16 enthousiaste kandidaturen werden vijf eerstelijnszones geselecteerd waarbij representativiteit werd nagestreefd wat betreft, provincies, stedelijk/ruraal, aantal doorverwijzingen, ervaring met de methodieken:

De kandidaten zijn weergegeven in willekeurige volgorde. De projecten worden nu verder met hen uitgewerkt. Deze interprofessionele training is toegankelijk voor zorg- en welzijnsprofessionals binnen deze eerstelijnszones, waarbij de focus ligt op een diverse mix van eerstelijnszorg- en welzijnsaanbieders. Per training worden maximum 25 deelnemers toegelaten, en wordt toegang voorzien tot de e-learning, de workshop en een terugkommoment.

Na afloop van de pilootfase in juni zal een evaluatie plaatsvinden, waarna de mogelijkheden voor een bredere uitrol onderzocht zullen worden.

Factsheets – informeren met impact

Naast de e-learning zijn ook digitale factsheets voor alle zorg- en welzijnsprofesionnals beschikbaar. Het doel is om draagvlak te creëren bij diverse beroepsgroepen: per beroepsgroep wordt benadrukt waarom de preventiemethodieken HALT2Diabetes en Bewegen Op Verwijzing belangrijk zijn en wat de relevantie is voor hen.

Je kan de factsheets voor kinesitherapeuten hier downloaden.

  • WVVK