Telematicapremie aanvragen doe je binnenkort online!

Vanaf premiejaar 2024 kan u de telematicapremie online aanvragen via ProGezondheid. Er zal niet meer gewerkt worden met een aanvraagformulier.


Kinesitherapeuten kunnen een jaarlijkse forfaitaire tegemoetkoming krijgen in de kosten van een softwarepakket voor het elektronisch beheer van patiëntendossiers. Dit wordt ook wel eens de telematicapremie genoemd.

Hoe moet u de tegemoetkoming aanvragen?


Nieuw: Vanaf premiejaar 2024 - aangifte in 2025 - kan u de telematicapremie online aanvragen via de ProGezondheid-toepassing. Door de aanvraag te digitaliseren, zal er niet meer gewerkt worden met een aanvraagformulier.

Aanvragen die niet via ProGezondheid toekomen, worden niet in acht genomen. De aanvraagperiode vindt plaats in 2025 voor premiejaar 2024. Het is niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de start van deze aanvraagperiode. Wanneer de module beschikbaar zal worden gemaakt, is nog niet geweten. 

Het premiejaar 2023 kreeg u dus vorig jaar al uitbetaald, maar nu zal alles door het online systeem wat worden opgeschoven. Premiejaar 2024 geeft u dus pas aan in 2025. 


Wanneer moet u de tegemoetkoming aanvragen?

In overeenstemming met andere sectoren zal de premie steeds aangevraagd en uitbetaald worden in het jaar volgend op het premiejaar. Concreet wil dit zeggen dat de premie 2024 uitbetaald zal worden in 2025. Het RIZIV voorziet de uitbetaling steeds vóór het einde van het jaar waarin u de premie-aanvraag indient.

De specifieke aanvraagperiode voor premiejaar 2024 zal van zodra bekend door het RIZIV gepubliceerd worden.

De aanvragen zullen op termijn voor alle zorgverleners op dezelfde manier gebeuren. 

In welke gevallen ontvangt u deze tegemoetkoming?

U moet aan 3 voorwaarden voldoen:

  1. U was gedurende het volledige betreffende jaar geconventioneerd. Voor het jaar waarin u voor de 1e keer bent ingeschreven, volstaat het dat u in de loop van dat jaar bent geconventioneerd.
     
  2. In het premiejaar heeft u een activiteit van minstens 500 verstrekkingen. (Tenzij dit het eerste jaar is dat u als kine aan het werk bent, en het daaropvolgende jaar)
     
  3. Uw softwarepakket is een van de softwarepakketten gehomologeerd door eHealth.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

De forfaitaire tegemoetkoming van het RIZIV bedraagt 800 euro per jaar.

Bron: RIZIV

  • WVVK