AXXON lanceert petitie tegen discriminatieregel

De toegankelijkheid tot kinesitherapeutische zorg, zowel financieel als de kwaliteit van de verstrekte zorg, blijft voor AXXON een prioriteit de komende jaren. Er moet dan ook een einde worden gemaakt aan de vermindering van 25% op de terugbetaling van de prestaties van niet-geconventioneerde kinesitherapeuten. AXXON stelde een petitie op die door alle Belgische burgers kan ondertekend worden. Want hopelijk luisteren de ministers wel als het volk zich laat horen. Onderteken nu ! 


De patiëntonvriendelijke maatregel moet worden opgeheven omdat het onaanvaardbaar is dat de patiënt wordt gestraft voor een keuze die zijn zorgverlener maakt.

Deze maatregel valt moeilijk te rechtvaardigen omdat hij enkel geldt voor welbepaalde verstrekkers (kinesitherapeuten, logopedisten ,…), maar niet voor artsen en tandartsen.

Bovendien schendt de toegepaste terugbetalingsregel de Belgische Grondwet (gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel) en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Artikels 85 en 86 van de zogenaamde Kwaliteitswet beogen deze regel af te schaffen. Tot op heden heeft de Koning (de Ministerraad) nog steeds geen datum gepubliceerd waarop deze wet in werking zou treden, ondanks de herhaalde pogingen en juridische procedures vanuit AXXON. Met 25.000 handtekeningen op zak zullen we nog een – extra luide – poging wagen.

Door de hoge inflatie en de ondermaatse indexering van de honoraria zien vele kinesitherapeuten zich genoodzaakt hun toetreding tot de Nationale Overeenkomst op te zeggen. Hoe meer kinesitherapeuten deconventioneren, hoe meer patiënten er minder zullen terugbetaald krijgen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Download nu hier de wachtkamerposter en deel de petitie met zoveel mogelijk mensen uit je omgeving: familie, vrienden, kennissen, patiënten, collega's, ... 

Onderteken rechtstreeks de petitie!

PS: Krijgt u een foutmelding bij de authenticatie op Itsme?

Deze foutmelding kan optreden wanneer u het petitieplatform bezoekt vanuit een andere browser dan de standaard browser op uw smartphone (bijvoorbeeld: het platform bezoeken via Chrome hoewel uw default browser Safari is), en vervolgens inlogt op Itsme.
Na de authenticatie op Itsme wordt u terug doorverwezen naar het platform via uw standaard browser. Indien die browser echter niet overeenstemt met de browser waarmee u zich heeft ingelogd, verschijnt er een foutmelding en wordt de authenticatie stopgezet.
Om dit te vermijden bezoekt u best het petitieplatform vanuit de standaard browser van uw smartphone of vanop een PC.
Voor meer uitleg, zie https://support.itsme.be/hc/nl/articles/360055306694-Authenticatie-stopgezet-foutmelding-op-overheidswebsites

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK