Vertegenwoordigingen AXXON, Physical Therapy in Belgium

De werking van AXXON, Physical Therapy in Belgium wordt vervolledigd door de inzet van diverse werkgroepen die de raad van bestuur bijstaan in de voorbereiding van te nemen beslissingen.  

Deze werkgroepen zijn samengesteld uit bestuurders, mandatarissen en experten, intern en extern, binnen AXXON, Physical Therapy in Belgium; AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie en AXXON, Qualité en Kinésithérapie.  

Deze werkgroepen zijn o.a.

  • WG Sociale Zaken voor o.a. de Conventiecommissie, de Technische Raad enz.
  • WG Volksgezondheid voor o.a. de Federale Raad, Planningscommissie, Erkenningcommissie, Softwarelabeling en Provinciale Commissies.
  • WG Financiën voor de opvolging van het financieel beheer en investeringen.
  • Ethische Commissie die nagaat of de ingenomen standpunten en sponsorcontracten in overeenstemming zijn met de missie van Axxon.
  • WG Communicatie voor o.a. het magazine, de website en de ICT-werking binnen Axxon.
  • WG Internationale Betrekkingen voor o.a. de contacten met WCPT en buitenlandse afvaardigingen.

 

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK