Raad van bestuur AXXON, Physical Therapy in Belgium

De Raad van bestuur van AXXON, Physical Therapy in Belgium is samengesteld uit:

              
   Peter Bruynooghe                     Lucas Dieleman                   Philippe Larock
         Voorzitter                               Secretaris                          Penningmeester

              
    Bernard Laplanche                   Eric Brassinne                      Dirk Verleyen
         Bestuurder                            Bestuurder                           Bestuurder

Voor een goede werking tussen de verschillende onderdelen van AXXON worden de directeurs van de vleugels vzw’s aan de raad van bestuur van AXXON, Physical Therapy in Belgium vzw toegevoegd alsook de coördinatoren van de dienst Communicatie.

De algemeen directeurs en de coördinatoren van de dienst Communicatie hebben een raadgevende stem.

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK