Algemene vergadering AXXON, Physical Therapy in Belgium

De algemene vergadering bestaat uit de effectieve leden. De effectieve leden worden benoemd onder de bestuurders van de vleugel-vzw’s die onder de vereniging ressorteren:

  • AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw (0822.755.483)
  • AXXON, Qualité en kinésithérapie asbl (0823.256.321)

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, dhr. Peter Bruynooghe.

Door hun aansluiting stemmen de leden in met de statuten en voeren hun professionele activiteiten uit volgens de ethische regels opgesteld door de Federale Raad voor de Kinesitherapie en de World Confederation for Physical Therapy.

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK