Directiecomité AXXON, Physical Therapy in Belgium

Het directiecomité is een comité van de raad van bestuur samengesteld uit minimaal 3 bestuurders, met name de voorzitter van AXXON, Physical Therapy in Belgium vzw, de voorzitter van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw en de voorzitter van AXXON, Qualité en kinésithérapie asbl.
Aangevuld met de directeurs van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie vzw en AXXON, Qualité en kinésithérapie asbl en de coördinatoren van de dienst Communicatie van AXXON, Physical Therapy in Belgium vzw.  In functie van de omstandigheden kan op vraag van het DC dit comité ad hoc worden uitgebreid met andere bestuurders en/of functies en/of medewerkers en/of externen en/of onafhankelijke experten.

Het DC is gelast met de voorbereiding van de voor te leggen dossiers aan de raad van bestuur en neemt geen beslissingen.

Het DC komt regelmatig samen of wanneer de noodzaak zich voordoet en werkt op basis van een agenda.

 

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK