Verlenging van de lockdown: wat met de kinesitherapie?

Op 15 april kondigde de Nationale Veiligheidsraad aan om de coronamaatregelen te verlengen tot en met 3 mei. Volgende week komt de Veiligheidsraad opnieuw samen om de modaliteiten van een versoepeling te bespreken. Dit zal progressief verlopen en in functie van een aantal indicatoren.


Wat met de kinesitherapie?

De inspanningen van de bevolking van de afgelopen vier weken, en dus ook van de kinesitherapeuten, beginnen hun vruchten af te werpen. Het is essentieel om onze patiënten nog steeds met de nodige voorzorgsmaatregelen te behandelen, om hen niet onnodig in gevaar te brengen.

Afhankelijk van de beschikbare beschermingsmiddelen, moet de zorg thuis of in een praktijk worden voortgezet bij patiënten voor wie het stopzetten van de behandeling kan leiden tot een ernstige achteruitgang van de pathologie. Daarnaast omvat ook recente postoperatieve zorg en patiënten waarbij functionele achteruitgang optreedt na een onderbreking van vier weken van hun kinesitherapiebehandeling. De Federale Raad voor Kinesitherapie stelde eveneens een definitie van noodzakelijke en dringende kinesitherapeutische behandelingen op. De behandeling van chronische en psychische aandoeningen wordt ook wel degelijk beschouwd als een essentiële zorgverlening.

We zijn een zorgberoep ten dienste van de patiënt en de volksgezondheid. Pathologische situaties die aan het begin van de lockdown konden geklasseerd worden als ‘niet-dringend’, kunnen ondertussen wel dringend geworden zijn.

Bovendien verlaten de eerste post-COVID-patiënten het ziekenhuis. Diegenen die opgenomen waren op intensieve zorgen moeten revalideren (fysieke achteruitgang door neuropathie), anderen hebben behoefte aan respiratoire kinesitherapie.

AXXON heeft wat dat laatste betreft gevraagd aan Sciensano om de richtlijn van begin april aan te passen. In die richtlijn leest u namelijk het volgende:

Welke maatregelen moet u hanteren?

Een terugkeer naar een normale toestand zit er niet onmiddellijk in. Stel uzelf steeds de vraag of de behandeling dringend of noodzakelijk is. U beschikt over de nodige competenties om dit in te schatten. Vergeet ook niet dat u sinds kort per video of telefoon een consultatie vanop afstand kunt uitvoeren.

De maatregelen die sinds het begin van de lockdown werden meegegeven, gelden nog steeds:

Hier bovenop dienen zowel uzelf als uw patiënt een masker te dragen. Op onze COVID-19-webpagina is nog veel meer info in detail rond voorzorgs-en hygiënemaatregelen terug te vinden.

Wat met het beschermingsmateriaal?

Sinds het begin van deze crisis staat AXXON in contact met de federale en regionale autoriteiten om beschermingsmateriaal voor kinesitherapeuten te verkrijgen. Net zoals u zijn wij diep verontwaardigd over het uitblijven van een reactie van de autoriteiten. Bestellingen van zoveel miljoen maskers worden luid verkondigd, maar de meerderheid van de kinesitherapeuten zien hier weinig tot niets van.

Enkele nuttige links en documenten

  • WVVK