De forfaits bij de moveUP-overeenkomst

In de nieuwsbrief van 17 juli werd u geïnformeerd over de modaliteiten voor de revalidatie met een mobiele toepassing (de Move Up app) van patiënten voor en na primaire knie- of heupartroplastiek. Vandaag krijgt u meer info over de financiële implicaties en modaliteiten bij de 4 forfaits binnen deze overeenkomst. 


De AXXON-nieuwsbrief van 17 juli 2020 bevatte informatie over de afgesloten Overeenkomst in het Verzekeringscomité via artikel 22, 6° bis tussen het Verzekeringscomité, de kinesitherapeuten en erkende verplegingsinrichtingen (Overeenkomstencommissies Kinesitherapeuten – Ziekenhuizen – Verzekeringsinstellingen) omtrent de modaliteiten (de inhoud) voor de revalidatie met een mobiele toepassing (de Move Up app) van patiënten voor en na primaire knie- of heupartroplastiek.

Deze nieuwsbrief handelt over de financiële implicaties en modaliteiten bij de 4 forfaits binnen deze Overeenkomst. Wat anderhalf jaar geleden startte als een eenvoudige overeenkomst is uiteindelijk uitgemond in een gedrocht van overeenkomstentekst, waar een ‘kat haar jongen niet meer in terugvindt’. Onderstaand trachten we in een samenvatting duidelijk te maken waar het om gaat.

 • VKR: voorkeursgerechtigde 
 • ​NVKR: Niet voorkeursgerechtigde
 1. Forfait 1, met een honorarium van € 30,65 (geen remgeld), kan éénmalig gedurende de preoperatieve fase geattesteerd worden als intake door de kinesitherapeut naar keuze van de patiënt (ofwel de kinesitherapeut van de zorginstelling of de ambulante kinesitherapeut die voldoet aan de criteria van deze Overeenkomst).
   
 2. Forfait 2 omvat de vergoeding voor de mobiele toepassing (de applicatie) en zijn componenten (het digitaal platform).
  1. Een tarief van € 60 (remgeld van € 4,11 voor VKR en € 11,88 voor NVKR) kan éénmalig geattesteerd worden voor de digitale opvolging voor en tijdens de ziekenhuisopname. Forfait 2a is enkel aanrekenbaar in combinatie met forfait 1.
  2. Een tarief van € 50 (remgeld identiek als a) kan gedurende de eerste 6 weken na de ziekenhuisopname geattesteerd worden in blokken van 2 weken (tot een maximum van € 150).
  3. Een tarief van € 35 (remgeld identiek als a) kan gedurende de zevende tot de twaalfde week geattesteerd worden, in blokken van 2 weken(tot een maximum van € 105). Bij een heupartroplastiek kan dit tarief slechts voor de zevende en achtste week geattesteerd worden. Twee bijkomende attesteringen ingeval van heupartroplastiek zijn enkel mogelijk indien een revalidatie van meer dan 8 weken om medische redenen, gemotiveerd door een arts-specialist in de orthopedische heelkunde of in de fysische geneeskunde en revalidatie, vereist is.
  4. Een tarief van € 10 (geen remgeld) wordt voorzien voor het ter beschikking stellen van een met het internet geconnecteerd mobiel communicatietoestel voor, tijdens en na de ziekenhuisopname, per periode van 2 weken. Dit tarief kan maximaal 7 keer geattesteerd worden. (tot een maximum van € 70)

Bovenstaande tarieven worden geattesteerd door de kinesitherapeut die het forfait 1 heeft geattesteerd. Het bedrag van forfait 2 zal evenwel aan het bedrijf Move-up moeten worden doorgestort, gezien het hier het forfait betreft voor het gebruik van de mobile applicatie en het digitaal platform. In bovenstaande tarieven is 21% BTW inbegrepen, daar het om een medical device gaat. Forfait 3 en 4 bevatten de postoperatieve revalidatie, de behandeling en opvolging door kinesitherapeut naar keuze van de patiënt. Bij deze forfaits moet een onderscheid gemaakt worden of er naast de ondersteuning door de mobiele toepassing al dan niet een vastgesteld aantal regelmatige klassieke kinesitherapiesessies met fysieke aanwezigheid zijn en of de rechthebbende al dan niet wordt geïncludeerd in de studie KCE HTA C2020 -1.

 1. Forfait 3 omvat de tarieven voor de postoperatieve revalidatie na knieartroplastiek.
  A/ Revalidatie met ondersteuning door de mobiele toepassing en een vastgesteld aantal regelmatige klassieke kinesitherapiesessies met fysieke aanwezigheid geïncludeerd in de KCE-studie.
  1. Een tarief van € 100 (remgeld van € 6,40 voor VKR en € 17,60 voor NVKR) wordt voorzien voor de behandeling en opvolging in de eerste maand na de ziekenhuisopname, per periode van 2 weken (tot een maximum van € 200). Hierbij dient minimum 1 klassieke sessie met fysieke aanwezigheid van de kinesitherapeut per week plaats te vinden.
  2. Een tarief van € 75 (remgeld van € 5,60 voor VKR en € 15,40 voor NVKR) wordt voorzien voor de behandeling en opvolging in de tweede maand na de ziekenhuisopname, per periode van 2 weken (tot een maximum van € 150). Hierbij dient minimum 1 klassieke sessie met fysieke aanwezigheid van de kinesitherapeut per periode van 2 weken plaats te vinden.
  3. Een tarief van € 57,50 (remgeld van € 5,60 voor VKR en € 15,40 voor NVKR) wordt voorzien voor de behandeling en opvolging in de derde maand na de ziekenhuisopname, per periode van 2 weken (tot een maximum van € 115). Hierbij dient minimum 1 klassieke sessie met fysieke aanwezigheid van de kinesitherapeut per periode van 2 weken plaats te vinden.

Het forfait omvat de opvolging, (tele)monitoring en aanpassing van de therapie, de verstrekkingen uitgevoerd via het systeem, alsmede alle verstrekkingen gekoppeld aan de revalidatie verricht door de kinesitherapeut gedurende het volledige postoperatieve zorgpad alsook het eindrapport. Indien de patiënt voor het einde van de 12 weken bij knieartroplastiek de behandeling via telekinesitherapie stopzet, dient de reden van stopzetting geregistreerd te worden.

B/ Revalidatie met ondersteuning door de mobiele toepassing zonder vastgesteld minimum aantal klassieke kinesitherapiesessies met fysieke aanwezigheid geïncludeerd in de KCE-studie.

 1. Een tarief van € 100 (remgeld van € 6,40 voor VKR en € 17,60 voor NVKR) wordt voorzien voor de behandeling en opvolging in de eerste maand na de ziekenhuisopname, per periode van 2 weken (tot een maximum van € 200).
 2. Een tarief van € 75 (remgeld van € 5,60 voor VKR en € 15,40 voor NVKR) wordt voorzien voor de behandeling en opvolging in de tweede maand na de ziekenhuisopname, per periode van 2 weken (tot een maximum van € 150).
 3. Een tarief van € 57,50 (remgeld van € 5,60 voor VKR en € 15,40 voor NVKR) wordt voorzien voor de behandeling en opvolging in de derde maand na de ziekenhuisopname, per periode van 2 weken (tot een maximum van € 115).

De voorwaarden zijn identiek als de voorwaarden bij A, evenwel zonder minimumaantal klassieke sessies met fysieke aanwezigheid van de kinesitherapeut.

C/ Revalidatie met ondersteuning door de mobiele toepassing zonder vastgesteld minimum aantal klassieke kinesitherapiesessies met fysieke aanwezigheid NIET geïncludeerd in de KCE-studie.

 1. Een tarief van € 100 (remgeld van € 6,40 voor VKR en € 17,60 voor NVKR) wordt voorzien voor de behandeling en opvolging in de eerste maand na de ziekenhuisopname, per periode van 2 weken (tot een maximum van € 200).
 2. Een tarief van € 75 (remgeld van € 5,60 voor VKR en € 15,40 voor NVKR) wordt voorzien voor de behandeling en opvolging in de tweede maand na de ziekenhuisopname, per periode van 2 weken (tot een maximum van € 150).
 3. Een tarief van € 57,50 (remgeld van € 5,60 voor VKR en € 15,40 voor NVKR) wordt voorzien voor de behandeling en opvolging in de derde maand na de ziekenhuisopname, per periode van 2 weken (tot een maximum van € 115).

De voorwaarden zijn identiek als de voorwaarden bij B, dus zonder minimumaantal klassieke sessies met fysieke aanwezigheid van de kinesitherapeut. Het tarief in C kan slechts geattesteerd worden wanneer 100 % van het beoogde aantal patiënten in de pathologie (knieartroplastiek) geïncludeerd zijn in de studie; en minstens 50 % van het beoogde aantal patiënten in de andere pathologie (heupartroplastiek) geïncludeerd zijn in de studie

 1. Forfait 4 omvat de tarieven voor de postoperatieve revalidatie na heupartroplastiek.
  A/ Revalidatie met ondersteuning door de mobiele toepassing en een vastgesteld aantal regelmatige klassieke kinesitherapiesessies met fysieke aanwezigheid geïncludeerd in de KCE-studie.
  1. Een tarief van € 100 (remgeld van € 6,40 voor VKR en € 17,60 voor NVKR) wordt voorzien voor de behandeling en opvolging in de eerste maand na de ziekenhuisopname, per periode van 2 weken (tot een maximum van € 200). Hierbij dient minimum 1 klassieke sessie met fysieke aanwezigheid van de kinesitherapeut per week plaats te vinden.
  2. Een tarief van € 67,50 (remgeld van € 5,60 voor VKR en € 15,40 voor NVKR) wordt voorzien voor de behandeling en opvolging in de tweede maand na de ziekenhuisopname, per periode van 2 weken (tot een maximum van € 135). Hierbij dient minimum 1 klassieke sessie met fysieke aanwezigheid van de kinesitherapeut per periode van 2 weken plaats te vinden.
  3. Een tarief van € 57,50 (remgeld van € 5,60 voor VKR en € 15,40 voor NVKR) wordt voorzien voor de behandeling en opvolging in de derde maand na de ziekenhuisopname, per periode van 2 weken (tot een maximum van € 115). Hierbij dient minimum 1 klassieke sessie met fysieke aanwezigheid van de kinesitherapeut per periode van 2 weken plaats te vinden.
   Dit tarief kan enkel geattesteerd worden indien een revalidatie van meer dan 8 weken om medische redenen, gemotiveerd door een arts-specialist in de orthopedische heelkunde of in de fysische geneeskunde en revalidatie, vereist is.

Het forfait omvat de opvolging, (tele)monitoring en aanpassing van de therapie, de verstrekkingen uitgevoerd via het systeem, alsmede alle verstrekkingen gekoppeld aan de revalidatie verricht door de kinesitherapeut gedurende het volledige postoperatieve zorgpad alsook het eindrapport. Indien de patiënt voor het einde van de 8 weken bij heupartroplastiek de behandeling via telekinesitherapie stopzet, dient de reden van stopzetting geregistreerd te worden.

B/ Revalidatie met ondersteuning door de mobiele toepassing zonder vastgesteld minimum aantal klassieke kinesitherapiesessies met fysieke aanwezigheid geïncludeerd in de KCE-studie.

 1. Een tarief van € 100 (remgeld van € 6,40 voor VKR en € 17,60 voor NVKR) wordt voorzien voor de behandeling en opvolging in de eerste maand na de ziekenhuisopname, per periode van 2 weken (tot een maximum van € 200).
 2. Een tarief van € 67,50 (remgeld van € 5,60 voor VKR en € 15,40 voor NVKR) wordt voorzien voor de behandeling en opvolging in de tweede maand na de ziekenhuisopname, per periode van 2 weken (tot een maximum van € 135).
 3. Een tarief van € 57,50 (remgeld van € 5,60 voor VKR en € 15,40 voor NVKR) wordt voorzien voor de behandeling en opvolging in de derde maand na de ziekenhuisopname, per periode van 2 weken (tot een maximum van € 115).
  Dit tarief kan enkel geattesteerd worden indien een revalidatie van meer dan 8 weken om medische redenen, gemotiveerd door een arts-specialist in de orthopedische heelkunde of in de fysische geneeskunde en revalidatie, vereist is.

De voorwaarden zijn identiek als de voorwaarden bij A, evenwel zonder minimumaantal klassieke sessies met fysieke aanwezigheid van de kinesitherapeut.

C/ Revalidatie met ondersteuning door de mobiele toepassing zonder vastgesteld minimum aantal klassieke kinesitherapiesessies met fysieke aanwezigheid NIET geïncludeerd in de KCE-studie.

 1. Een tarief van € 100 (remgeld van € 6,40 voor VKR en € 17,60 voor NVKR) wordt voorzien voor de behandeling en opvolging in de eerste maand na de ziekenhuisopname, per periode van 2 weken (tot een maximum van € 200).
 2. Een tarief van € 67,50 (remgeld van € 5,60 voor VKR en € 15,40 voor NVKR) wordt voorzien voor de behandeling en opvolging in de tweede maand na de ziekenhuisopname, per periode van 2 weken (tot een maximum van € 135).
 3. Een tarief van € 57,50 (remgeld van € 5,60 voor VKR en € 15,40 voor NVKR) wordt voorzien voor de behandeling en opvolging in de derde maand na de ziekenhuisopname, per periode van 2 weken (tot een maximum van € 115).

De voorwaarden zijn identiek als de voorwaarden bij B, dus zonder minimumaantal klassieke sessies met fysieke aanwezigheid van de kinesitherapeut. Het tarief in C kan slechts geattesteerd worden wanneer 100 % van het beoogde aantal patiënten in de pathologie (heupartroplastiek) geïncludeerd zijn in de studie; en minstens 50 % van het beoogde aantal patiënten in de andere pathologie (knieartroplastiek) geïncludeerd zijn in de studie

Enkele toepassingsregels

 1. De kinesitherapeut brengt de verzekeringsinstelling van de rechthebbende in kennis van de begin- en einddatum van de mobiele revalidatie en dit binnen een termijn van 2 weken te rekenen vanaf de begin- en einddatum. Het Riziv voorziet hier een digitaal kennisgevingsformulier.
 2. Cumulverbod
  1. Indien de rechthebbende niet start in het postoperatieve zorgpad en de reden van stopzetting geregistreerd werd, kan enkel forfait 1 en forfait 2a en éénmalig forfait 2d worden geattesteerd. De patiënt kan, mits een nieuw voorschrift, revalideren volgens de klassieke artikelen 7 en 22 van de nomenclatuur.
  2. Bij een vroegtijdige stopzetting (registratie van de reden van stopzetting) wordt de continuïteit van de revalidatie na primaire knie- of heupartroplastiek voor de geattesteerde periode verzekerd via de klassieke behandeling met de ondersteuning van de kinesitherapeut enkel in sessies met fysieke aanwezigheid.
   De codes van het schriftelijk verslag in de Fa-pathologie kunnen niet geattesteerd worden bij een vroegtijdige stopzetting van de mobiele revalidatie.
   Forfait 1 en forfait 2a kunnen in onderstaande gevallen altijd geattesteerd worden en forfait 2d kan evenveel keer geattesteerd worden als het aantal keer forfaits 3 en 4 geattesteerd werden.
   • Stopzetting binnen de eerste twee weken na de ziekenhuisopname
    De kinesitherapiebehandeling vanaf de derde week na ziekenhuisopname kan worden vergoed volgens de regels van de artikelen 7 en 22 van de nomenclatuur van de geneeskunde verstrekkingen, waarbij geacht wordt dat reeds 8 verstrekkingen volgens de klassieke nomenclatuur zijn verstrekt.
    Het forfait 2b en de tarieven a bij forfait 3 en 4 mogen éénmaal geattesteerd worden.
   • Stopzetting binnen de derde of vierde week na de ziekenhuisopname
    De kinesitherapiebehandeling vanaf de vijfde week na ziekenhuisopname kan worden vergoed volgens de regels van de artikelen 7 en 22 van de nomenclatuur van de geneeskunde verstrekkingen, waarbij geacht wordt dat reeds 15 verstrekkingen volgens de klassieke nomenclatuur zijn verstrekt.
    Het forfait 2b en de tarieven a bij forfait 3 en 4 mogen tweemaal geattesteerd worden.
   • Stopzetting binnen de vijfde t.e.m. de zesde week na de ziekenhuisopname
    De kinesitherapiebehandeling vanaf de zevende week na ziekenhuisopname kan worden vergoed volgens de regels van de artikelen 7 en 22 van de nomenclatuur van de geneeskunde verstrekkingen, waarbij geacht wordt dat reeds 23 verstrekkingen volgens de klassieke nomenclatuur zijn verstrekt.
    Het forfait 2b mag 3 maal, en de tarieven a bij forfait 3 en 4 kunnen tweemaal en de tarieven onder b bij forfait 3 en 4 kan éénmaal geattesteerd worden.
   • Stopzetting binnen de zevende t.e.m. de achtste week na de ziekenhuisopname
    De kinesitherapiebehandeling vanaf de negende week na ziekenhuisopname kan worden vergoed volgens de regels van de artikelen 7 en 22 van de nomenclatuur van de geneeskunde verstrekkingen, waarbij geacht wordt dat reeds 30 verstrekkingen volgens de klassieke nomenclatuur zijn verstrekt.
    Het forfait 2b mag 3 maal, 2c éénmaal en de tarieven a bij forfait 3 en 4 kunnen tweemaal en de tarieven onder b bij forfait 3 en 4 kunnen tweemaal geattesteerd worden.
   • Stopzetting binnen de negende t.e.m. de tiende week na ziekenhuisopname
    De kinesitherapiebehandeling vanaf de elfde week na ziekenhuisopname kan worden vergoed volgens de regels van de artikelen 7 en 22 van de nomenclatuur van de geneeskunde verstrekkingen, waarbij geacht wordt dat reeds 38 verstrekkingen volgens de klassieke nomenclatuur zijn verstrekt.
    Het forfait 2b mag driemaal, 2c tweemaal, de tarieven a en b bij forfait 3 en 4 kunnen tweemaal en het tarief c van forfait 3 kan éénmaal geattesteerd worden. Het tarief c van forfait 4 kan slechts éénmaal geattesteerd worden indien een revalidatie van meer dan 8 weken om medische redenen vereist is.
   • Stopzetting binnen de elfde t.e.m. de twaalfde week na ziekenhuisopname
    De kinesitherapiebehandeling vanaf de dertiende week na ziekenhuisopname kan worden vergoed volgens de regels van de artikelen 7 en 22 van de nomenclatuur van de geneeskunde verstrekkingen, waarbij enkel nog de overschrijdingscodes (60 plus) in de klassieke Fa-nomenclatuur worden geattesteerd.
    Het forfait 2b kan 3 maal, 2c driemaal voor forfait 3 en 2c driemaal voor forfait 4 (indien een revalidatie van meer dan 8 weken om medische redenen vereist is), de tarieven a en b bij forfait 3 en 4 kunnen tweemaal en het tarief c van forfait 3 kan tweemaal geattesteerd worden. Het tarief c van forfait 4 kan tweemaal geattesteerd worden indien een revalidatie van meer dan 8 weken om medische redenen vereist is.
   • Indien de rechthebbende na het beëindigen van het pre- en postoperatieve zorgpad van deze overeenkomst nog bijkomend revalidatie nodig heeft na de desbetreffende primaire knie- of heupartroplastiek, kunnen enkel nog de overschrijdingscodes (60 plus) in de klassieke Fa-nomenclatuur (artikel 7 en artikel 22) worden geattesteerd.
 3. Geen supplementen mogen bijkomend aangerekend worden voor de ondersteuning van de rechthebbende bij de revalidatie voor en na primaire knie- of heupartroplastiek via een mobiele toepassing, ongeacht de conventiestatus van de kinesitherapeut.
 4. Enkel een kinesitherapeut die beschikt over een geldig RIZIV-nummer als kinesitherapeut kan toetreden tot deze overeenkomst. De toegang tot het platform van de mobiele toepassing voor het verlenen van verstrekkingen uit forfait 1, 3 en 4 kan slechts verleend worden aan de kinesitherapeut die de E-learning voor het gebruik van en toegang tot het platform voor de mobiele toepassing gevolgd heeft. Na het doorlopen van de E-learning verschijnt een pop-up, dat een essentieel onderdeel vormt in het registratieproces. Deze pop-up staat toe dat de bepalingen van deze overeenkomst integraal en duidelijk weergegeven worden op het scherm van de kinesitherapeut. Door het aanklikken van “de aanvaardingstekst van de Overeenkomst”, treedt de kinesitherapeut toe tot deze overeenkomst en verdwijnt deze pop-up. De kinesitherapeut kan vervolgens het registratie- en toetredingsproces afronden en toegang verkrijgen tot het platform. Een lijst van kinesitherapeuten toegetreden tot deze overeenkomst wordt door het RIZIV bekendgemaakt op het adres http://www.riziv.fgov.be.
 5. Daarnaast verbindt de kinesitherapeut zich ertoe het zorgprotocol (een link naar het zorgprotocol plaatsen) te volgen en de patiënt zowel preoperatief als postoperatief te begeleiden in het gebruik van de mobiele applicatie. Hij/ zij neemt deel aan een enquête ter evaluatie van deze overeenkomst.
 • WVVK