Zou verplichte vaccinatie de sleutel naar de vrijheid zijn?

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke lanceert een concreet plan om vaccinatie voor alle zorgpersoneel te verplichten. Wie op 1 april 2022 nog geen prik kreeg, zal volgens het voorstel zijn beroepserkenning verliezen. (De Morgen 07/11/21) Maar tussen droom en daad staan o.a. heel wat juridische en ethische bezwaren!


Op ons infopunt en op de sociale media worden momenteel massaal meningen gedeeld en adviezen gevraagd aan AXXON over het al dan niet verplicht vaccineren en de mogelijke professionele gevolgen.

Op 14 juli brachten we vanuit AXXON al een eerste info rond dit onderwerp: AXXON ondersteunt vaccinatie!

Aangezien we met AXXON zelf geen expert zijn in het managen van pandemieën en zeker niet in vaccinatie en het EBP-beleid en strategie, volgen we al van in het begin van deze gezondheidscrisis de wetenschappelijke richtlijnen van Sciensano. Telkens communiceren we de laatste adviezen van het Regeringscommissariaat Corona en houden we iedere kinesitherapeut eraan om blijvend maximale veiligheids- en beschermingsmaatregelen op te volgen (handen wassen, afstand houden indien mogelijk, mondmasker, verluchten, ontsmetten, …).

Ondertussen kijken we ook hoe andere (beroeps)organisaties en instellingen hun visie bepalen rond dit onderwerp!

De Artsenkrant deed in september een enquête en kwam met de vaststelling dat 75% van de artsen en apothekers voorstander is van verplichte vaccinatie. Ook het bureau van de Nationale Raad van de Orde der Artsen gaf een gunstig advies met het oog op verplichte vaccinatie. De Academie voor Geneeskunde is voor een verplichting voor alle verzorgend en niet-verzorgend personeel en voor alle artsen en zorgverstrekkers. Er is daarvoor een hele rits argumenten: zorgverstrekkers lopen een verhoogd risico en er is het risico op transmissie. Voor de Academie is het een deontologische plicht van zorgverstrekkers om het goede voorbeeld te geven en vaccinatie te promoten.

In Vlaanderen hebben we regionale gemiddelden van 83 tot 97% vrijwillig gevaccineerde kinesitherapeuten. Ook in de ziekenhuizen en collectiviteiten is de vaccinatiegraad zeer hoog.

Binnen onze beroepsgroep aanhoren we een steeds luider klinkende groep van kinesitherapeuten die het niet eens zijn met een verplichte vaccinatie! Keuzevrijheid is hierbij het belangrijkste motief!

Met AXXON willen we respect hebben voor ieder zijn eigen keuze, geen discriminatie of stigmatiseren van kinesitherapeuten of andere zorgverstrekkers. Het is geen discussie over voor of tegen het vaccin, het gaat enkel over de verplichting ervan.
 

Indien kinesitherapeuten verplicht gevaccineerd moeten worden, dan moet dit ook juridisch afgedwongen worden bij de ganse Belgische bevolking. 

Met AXXON willen we dit signaal vanuit het werkveld meenemen in de overlegplatformen waarop dit onderwerp besproken wordt.

Het voortdurend wisselend voortschrijdend inzicht (wetenschap en politiek) maakt communicatie in deze context ook voor AXXON bijzonder moeilijk.

We houden u alvast geïnformeerd, want het is nog geen 1 april 2022! U heeft dus nog tijd om u te laten vaccineren als u dat wil. Vergeet niet dat we als zorgverleners de maatschappelijke opdracht hebben om het "Primum non nocere" niet te schaden, zoals Hippocrates zei. Het behoort tot onze verantwoordelijkheid om onze patiënten te beschermen.

  • WVVK