Publicatie van belangrijke wijzigingen voor nomenclatuur en terugbetalingen

Op 10 juli 2019 werden een aantal belangrijke wijzigingen binnen artikel 7 (geneeskundige verstrekkingen) van de GVU-wet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, en dit na een gunstig advies van de Technische Raad Kinesitherapie en de Overeenkomstencommissie Verzekeringsinstellingen - Kinesitherapeuten. 

Dit gunstige advies werd meer dan een jaar geleden gegeven, meer bepaald in maart en april 2018. Het was de minister van Begroting die bewust of onbewust deze wetswijzigingen en aanpassingen bijna een jaar heeft laten liggen.


Binnen artikel 7 van de GVU-wet worden volgende wijzigingen aangebracht:

 1. In het geheel van dit artikel 7 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen worden, in de Nederlandse versie, de woorden "geneesheer" en "geneesheren" vervangen door de woorden "arts" en "artsen".
   
 2. §6 wordt in kleine mate aangepast:
  1. De volgende mobilisaties of fysische therapieën, alleen uitgevoerd of samen met een andere techniek, zijn uitgesloten zijn tot terugbetaling binnen de ziekteverzekering: oog- of orthoptische gymnastiek, magnotherapie, sonotherapie (die moet worden onderscheiden van de ultrasone therapie, die hier niet bedoeld is), plantaire reflexologie, auriculotherapie, hippotherapie, invasieve technieken (bijvoorbeeld: dry-needling, acupunctuur), vertebrale tracties op een mechanische tafel of een tafel met elektromotor of door suspensie. Dry-needling of acupunctuur zijn dus uitgesloten voor terugbetaling binnen de ziekteverzekering.
  2. Er wordt nogmaals de nadruk gelegd op het feit dat de verstrekkingen van louter esthetische aard of inzake persoonlijke hygiëne (onderhoudsgymnastiek, fitness, sauna en zonnebank), alsook de verstrekkingen betreffende de voorbereiding en begeleiding in het kader van de uitoefening van elke sportieve activiteit NIET mogen worden vergoed binnen het kader van de ziekteverzekering.
  3. Massage, fysische technieken in het kader van elektrotherapie, ultrasone therapie, lasertherapie en diverse andere technieken voor warmte en/of koude applicatie, mogen uitsluitend worden vergoed als ze aanvullend en dus niet exclusief worden toegepast. Deze restricties gelden niet voor massage toegepast bij het behandelen van patiënten met verworven of congenitaal lymfoedeem of van patiënten wier gezondheidstoestand geen actieve deelname toelaat.
 3. Eindelijk is een symbooldossier voor AXXON gepubliceerd. Dit dossier is noodzakelijk voor de behandelingen van hersenverlamde patiënten, en zal in werking treden op 1 september 2019. Ondanks het feit dat deze wijzigingen slechts een budgettaire impact hebben van € 446.000 op jaarbasis was dit dossier meerdere jaren een discussiepunt binnen de Technische Raad voor Kinesitherapie.

  De details van de aanpassingen van de criteria en de toepassingsregels vindt u hier terug. Hieronder sommen wij de voornaamste punten op:
  1. Een aantal verstrekkingen mogen alleen worden geattesteerd voor patiënten die lijden aan een hersenverlamming die voor hun 7e verjaardag is opgetreden; aan de hand van het bewijs dat moet worden geleverd via een medisch verslag. De verstrekkingen mogen slechts eenmaal per dag worden geattesteerd.
  2. Voor patiënten die hun 3e verjaardag nog niet hebben bereikt, mogen een aantal verstrekkingen eenmaal per dag worden geattesteerd.
  3. Voor patiënten vanaf hun 3e verjaardag die een Gross Motor Function Classification System (GMFCS)-score 5 hebben, mogen een aantal verstrekkingen maximaal 150 keer per kalenderjaar worden geattesteerd.
  4. Voor patiënten vanaf hun 3e verjaardag die een GMFCS-score 2, 3 of 4 hebben, mogen een aantal verstrekkingen maximaal 100 keer per kalenderjaar worden geattesteerd.
  5. Voor patiënten vanaf hun 3e verjaardag die een GMFCS-score 1 hebben, mogen een aantal verstrekkingen maximaal 50 keer per kalenderjaar worden geattesteerd.
  6. Voor alle patiënten vanaf hun 3e verjaardag kunnen, per kalenderjaar, 30 bijkomende prestaties bij een aantal verstrekkingen worden aangerekend op basis van een verslag van een CP-referentiecentrum voor patiënten met hersenverlamming.
   De patiënten met een hersenverlamming, zowel voor als na hun 21e verjaardag, hebben meer dan een jaar moeten wachten op een correcte terugbetaling, want deze aanpassingen hadden reeds op 1 juli 2018 in werking moeten treden! Wat maalt de wettelijke mallemolen uiterst traag.
 4. In het kader van de administratieve vereenvoudiging en een betere transparantie voor de patiënt en kinesitherapeut wordt het persoonlijk aandeel voor de patiënt binnen de verschillende settings en pathologiegroepen (zware aandoeningen (E-pathologieën), Fa- en Fb- pathologieën en de courante en perinatale) geüniformeerd. De specifieke verstrekkingen voor de palliatieve thuispatiënten en de schriftelijke verslagen blijven volledig terugbetaald.

  Hieronder vindt u de vaste remgelden voor de patiënt (in euro) voor die verschillende categorieën:

Bij een huisbezoek waar de toeslag voor de verplaatsingskosten wordt aangerekend, verhoogt dit vast remgeld met het bedrag ten laste van de patiënt voor die toeslag.

Wat wanneer de kinesitherapeut niet is toegetreden tot de nationale overeenkomst? Bij de zittingen met overschrijdingscodes en wanneer de zittingen worden uitgevoerd op vraag van de patiënt, voor 8 uur of na 19 uur alsook tijdens het weekeinde of op een wettelijke feestdag, kan dit vast remgeld worden verhoogd met een bedrag eveneens ten laste van de patiënt.

Deze vaste remgelden zijn niet meer gekoppeld aan het bedrag van de honoraria, wat betekent dat ze niet zullen wijzigen bij indexering of herwaardering van de honoraria. De bedragen van de vaste remgelden treden in werking op 1 september 2019.

De invoering van deze vaste remgelden heeft een budgettaire besparing van 2,355 miljoen euro op jaarbasis. Deze maatregel moest reeds op 1 juni 2018 zijn ingevoerd en werd reeds in de berekeningen voor de begroting 2018 en 2019 meegenomen. Gezien de latere inwerkingtreding kan dit bedrag misschien als extra budgettaire marge worden meegenomen tijdens de besprekingen voor het budget 2020.

 • WVVK