AXXON neemt het op voor de loontrekkende kinesitherapeut

Naar aanleiding van een bericht op sociale media werd nogmaals duidelijk dat veel loontrekkende collega’s zich regelmatig in een moeilijke positie bevinden. Onduidelijke taakinvulling, oneerlijke lonen of discussie rond de conventiestatus; het zijn problemen waar zij dagelijks mee geconfronteerd worden. Maar wat doet AXXON? Een stand van zaken.


AXXON heeft kennis genomen van de vele reacties omtrent de taakinvulling van de loontrekkende kinesitherapeut werkend in een WZC. Jammer genoeg gebeurt het vaak dat een kinesitherapeut wordt gevraagd om taken uit te voeren die niet binnen zijn of haar competenties of functiepakket vallen. Daarom ontwikkelde AXXON een functieprofiel voor de loontrekkende kinesitherapeut, dat als basis kan dienen om in gesprek te gaan met de directie van de instelling.

Dit functieprofiel is het rechtstreekse resultaat van vijf provinciale bijeenkomsten, waaraan in totaal zo’n 200 collega’s hebben deelgenomen. Elke kinesitherapeut, actief in een woonzorgcentrum, centrum voor dagverzorging of centrum voor kortverblijf, kon zijn of haar input geven bij de opmaak van het document. Hier kunt u het functieprofiel downloaden.

AXXON in actie voor loontrekkenden

AXXON komt op voor de rechten van loontrekkende kinesitherapeuten in een WZC onder OCMW-beheer. De verloning van deze collega's is per decreet vastgelegd op A-niveau, hoewel velen in deze setting onterecht op B-niveau verloond worden. Dit is onrechtvaardig en onwettig. Bijgevolg vroeg AXXON bijstand aan haar juridische partners, waardoor gedupeerde collega's na eerdere waarschuwingen van AXXON hun werkgever formeel in gebreke kunnen stellen. Indien nodig is AXXON bereid om verdere juridische stappen te ondernemen opdat elke kinesitherapeut het loon krijgt waarop zij volgens de wet recht hebben.

De AXXON-werkgroep kinesitherapie in de geriatrie wil i.s.m. de academische wereld een studie opzetten die de behoefte aantoont van kinesitherapie in de woonzorgcentra. Dit moet leiden naar het creëren van een aparte norm kinesitherapie, rekening houdend met de functionele toestand van de bewoner/patiënt en dit volgens de laatste wetenschappelijke evidentie zowel op therapeutisch vlak als op vlak van re-activatie. Daarnaast moet er binnen de geriatrische setting meer aandacht zijn voor preventie, met o.a. valpreventie.

Daarnaast werkt AXXON achter de schermen hard aan een eerlijk en correct loon voor àlle kinesitherapeuten in een loontrekkende setting. Hiervoor gaat AXXON bij de federale overheid nogmaals aandringen om aan de IF-IC vzw de opdracht te geven om een hogere inschaling van de IF-IC-barema’s te onderzoeken, met andere woorden een herziening van de IF-IC-classificaties. Bovendien ziet AXXON erop toe dat conventiestatus geen criterium is waarop loontrekkende collega's gediscrimineerd kunnen worden.

Neemt u het ook op voor uw collega’s?

Bent u zelf actief als loontrekkende kinesitherapeut en wil u een verschil maken? AXXON is steeds op zoek naar collega’s die wensen deel te nemen aan de werkgroep loontrekkenden. De eerstvolgende vergadering van deze werkgroep zal doorgaan op 5 mei te Zaventem, van 13 uur tot 16 uur. Neem contact op het infopunt als u wat meer informatie hieromtrent wenst. Dit kan via 02/709.70.80 of info.nl@axxon.be.

Daarnaast ben u steeds welkom binnen de ABCIG Kinesitherapie in de Geriatrie om te discussiëren over kwaliteitsbevorderende onderwerpen of om mee vormingen te organiseren. Heeft u interesse? Neem dan zeker een kijkje op de website van de ABCIG Geriatrie of mail naar axxongeriatrics@gmail.com

  • WVVK