(De)conventioneren: wat moet u doen?

De huidige conventie wordt waarschijnlijk niet verdergezet in 2021. Wat betekent dit voor uw conventiestatus? AXXON zet alles voor u op een rij.


De overeenkomst M20 is getekend in de Overeenkomstencommissie op 10 december 2019. Ze geldt voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. In Artikel 11 van de conventietekst zijn een aantal voorwaarden opgenomen, die er voor zorgen dat, indien hier niet aan wordt voldaan, de overeenkomst M20 kan worden opgezegd door AXXON. Momenteel ziet het er naar uit dat dit ook het geval zal zijn. Maar wat betekent dit dan voor u als ge(de)conventioneerde kinesitherapeut? Een overzicht.

U WENST UW STATUS VOOR 2021 TE BEHOUDEN

Indien u in 2020 geconventioneerd of gedeconventioneerd was, en u wil dit zo houden in 2021, dan hoeft u niets te doen. Uw conventiestatus zal in 2021 dus niet veranderen indien u niets aangeeft.

Wordt de overeenkomst verdergezet, blijft u hetzelfde statuut behouden. Wordt de overeenkomst door AXXON opgezegd, dan zullen er vrije tarieven mogelijk zijn maar blijft de terugbetaling voor uw patiënt op het niveau van 2020, zonder onderscheid wanneer de patiënt behandeld wordt door een geconventioneerde of gedeconventioneerde kinesitherapeut (wegvallen van de -25% terugbetaling). De wijzigingsclausule M20 kan echter retroactief ingaan op 1 januari.

Ter info: AXXON heeft de Ministerraad recent nog aangeschreven om eindelijk de opheffing van de discriminatie bij de terugbetaling van patiënten uit te voeren. Indien hier niet op tijd gehoor aan wordt gegeven, onderneemt AXXON in het voorjaar van 2021 gerechtelijke stappen.

U WENST UW STATUS VOOR 2021 TE VERANDEREN

Toetreden tot de conventie

U kunt te allen tijde conventioneren. Surf naar MyRiziv en log in. U kunt hier uw conventiestatus aanpassen. Uw conventionering gaat in vanaf de datum die u geselecteerd heeft. 

Indien u gebruik wil maken van de RIZIV-voordelen (telematicapremie en sociale statuut), dient u wel een volledig jaar geconventioneerd te zijn. Zo niet heeft u geen recht op deze voordelen.

Deconventioneren

Bent u er nu al zeker van dat u volgend jaar zelf uw tarieven wilt bepalen? Dan kunt u tijdens het jaar aangeven dat u wenst te deconventioneren. Dit gaat echter niet onmiddellijk in. Geef via MyRiziv aan dat u wenst te deconventioneren vóór 15 december 2020. U bent dan gedeconventioneerd vanaf 1 januari 2021.

WAT ALS DE CONVENTIE OPGEZEGD WORDT DOOR AXXON?

Indien de conventie door AXXON opgezegd wordt, zal er opnieuw onderhandeld moeten worden over een nieuwe overeenkomst. Tot die tijd zullen de tarieven vrij zijn. U kunt dus zelf uw tarieven bepalen zonder dat dit een effect heeft op de terugbetaling van uw patiënt. 

Telkens wanneer er een nieuwe conventie van start gaat, moet u als individueel kinesitherapeut laten weten dat u opnieuw wenst te deconventioneren. Na de publicatie van de nieuwe conventie in het Belgisch Staatsblad heeft u hiervoor 30 dagen de tijd. U ontvangt van het RIZIV de omzendbrief uitsluitend in uw eHealthBox. U ontvangt dit dus niet meer per post.

  • WVVK