Conventie M22: wat nu?

Op 25 mei 2022 heeft de Verzekeringscommissie een nationale conventie opgelegd (M22) voor de jaren 2022 en 2023. 


Wat nu te doen?

U wil geconventioneerd zijn? U hoeft niets te doen. Elke kinesitherapeut wordt op dit moment als geconventioneerd beschouwd.

U wil deconventioneren? Dan moet u dit aan het RIZIV laten weten.

 • Elke kinesitherapeut wordt op dit moment als geconventioneerd beschouwd, dus u moet dit expliciet wijzigen. Er wordt niet gekeken naar uw status van vorig jaar. 
 • Meld u aan bij MyRiziv (hier vindt u de toegangsprocedure uitgeschreven).
 • Ga naar "Mijn profiel", en dan naar "Beheren" naast Conventiestatus. Duid aan dat u de conventie wil weigeren.

U kan uw status aanpassen tot vrijdag 24 juni ten laatste !

Opgelet: ter informatie en om onaangename verrassingen voor uzelf te vermijden:

Wenst u zich nog dit jaar tijdig en correct voor het jaar 2022 te deconventioneren, dan:

 • Doet u dit op MyRiziv, ten laatste op 24/06/22, én
 • Moet u bij de registratie aldaar als ‘datum vanaf wanneer…’ eveneens als datum ten laatste 24/06 ingeven.
 • Gebruikt u een latere datum, dan gaat uw keuze van deconventie pas in vanaf 01/01/23.

Wilt u de datum nog wijzigen? Neem dan snel contact op met het RIZIV!

De conventie zal gelden voor twee jaar, dus tot 31 december 2023.
Het volgende moment dat u kan deconventioneren is eind 2022. Dan kan u opnieuw uw status wijzigen, zodat u vanaf 1 januari 2023 gedeconventioneerd bent. 
Opnieuw conventioneren kan op elk moment, en gaat ook meteen in werking. 

Wat zijn de gevolgen voor u als u niet met de conventie instemt?

Als u zich niet aansluit bij de M22 conventie, verliest u uw RIZIV sociale voordelen en de telematicapremie.
U bent ook nog steeds verplicht de officiële honoraria wel te respecteren voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming (XX1). 

Wat zijn de gevolgen voor uw patiënten als u niet met de conventie instemt?

Als de overeenkomst door minstens 60% van de kinesitherapeuten wordt aanvaard, zal (zodra het resultaat van de telling na 24 juni bekend is) een invoeringsdatum worden bekendgemaakt en vanaf dat moment zal er weer sprake zijn van discriminatie in terugbetaling. Patiënten van gedeconventioneerde kinesitherapeuten zullen dus 25% minder terugbetaald krijgen.

U moet aan uw patiënten laten weten dat u gedeconventioneerd bent. Hiervoor stelde AXXON twee vormen van communicatie op.

Wat zijn de gevolgen voor de Maximumfactuur (MAF)?

De maximumfactuur (MAF) garandeert dat elk gezin niet meer dan een maximumbedrag per jaar aan hun gezondheidszorg zal uitgeven.
Als de medische kosten die het gezin nog moet betalen (na tussenkomst van de mutualiteit) in de loop van het jaar een maximumbedrag bereiken, betaalt de mutualiteit de kosten die er nog zouden bijkomen volledig terug.
Het remgeld voor de verzorging door een kinesitherapeut wordt door het ziekenfonds meegenomen in dit bedrag.

Er bestaan 4 soorten MAF, elk met zijn eigen berekeningsmethode om het bedrag van de eigen bijdragen te bepalen dat de patiënt moet bereiken om er recht op te hebben:

 1. de inkomens-MAF
 2. de sociale MAF
 3. de MAF voor een kind onder de 19 jaar
 4. de MAF voor chronische zieken

Alle financiële details vindt u op de pagina van het RIZIV terug: Types van maximumfactuur

De sociale MAF wordt alleen toegekend aan mensen met een verhoogde tegemoetkoming, zijn/haar personen ten laste, en zijn/haar echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner en diens personen ten laste. 
Bij dit type MAF is er een vast plafond ingesteld:

2022 - 506.79 euro
2021 - 487.08 euro
2020 - 477.54 euro

Dit betekent dat zodra het bedrag van de eigen bijdragen 506,79 euro bereikt, de patiënt geen eigen bijdragen meer betaalt.

In het geval dat 60% toetreedt tot de M22 en de 25%-regel opnieuw van kracht wordt, wordt het deel dat de patiënt zelf moet betalen voor een behandeling van een gedeconventioneerde kinesitherapeut ook opgenomen voor de MAF. 

Tarievenposters van AXXON

De tarievenposters zijn beschikbaar op onze website onder Mijn Praktijk - Nomenclatuur en Tarieven

Als richttarief voor gedeconventioneerde raadt AXXON het volgende aan:

 • Prestatie in de praktijk : 34 euro
 • Huisbezoek : 36.20 euro
 • CareConnect
 • Trenker
 • WVVK