Conventie M22: Eindelijk juridische duidelijkheid

U moest uw eventuele statuswijziging doorgeven voor 15 december, maar de wijzigingsclausule M22bis kon pas op 19 december worden goedgekeurd. Hoe moeten we daarmee omgaan? Het was zeer lang wachten op een antwoord van het RIZIV, maar dat is er uiteindelijk dan toch gekomen. Er zijn twee mogelijke processen. 


Tijdens verschillende werkgroepen en plenaire vergaderingen van de Overeenkomstencommissie vroeg AXXON aan de voorzitter hoe de kinesitherapeuten moesten omgaan met de datum van 15 december ’22 om hun conventiestatus aan te passen op het portaal ProGezondheid (voorheen MyRiziv), rekening houdend met het feit dat de wijzigingsclausule M22bis pas op 19 december ’22 door het Verzekeringscomité kan worden goedgekeurd. Naast nietszeggend mondeling commentaar en bij gebrek aan een schriftelijk antwoord, besloot AXXON in laatste instantie op 13 december ’22 een schrijven te richten aan de leidend ambtenaar. Woensdagavond 14 december ontvingen we uiteindelijk een antwoord van de juridische dienst van het RIZIV.

Hierin worden 2 processen beschreven.

 • Een 1ste proces is momenteel ten einde gelopen op 15 december ’22 en stemt overeen met wat AXXON u in de vorige Nieuwsbrieven correct weergaf.
  • U was geconventioneerd in 2022 en u wilt dat blijven, dan hoeft u niets te doen.
  • U was geconventioneerd in 2022 en u wenst te deconventioneren vanaf 1 januari 2023, dan moest u dat voor 15 december doorgeven via het portaal ProGezondheid.
  • U was gedeconventioneerd in 2022 en u wilt dat blijven, dan hoeft u niets te doen.
  • U was gedeconventioneerd in 2022 en u wilt opnieuw conventioneren vanaf 1 januari 2023, dan moet u dat voor 1 januari 2023 doorgeven via het portaal ProGezondheid.
    
   Opgelet! In één zeer specifiek scenario is het gedurende een beperkte tijdspanne niet mogelijk om via ProGezondheid een conventionering door te geven: heeft u voor 15 december ‘22 een deconventionering vanaf 1 januari ‘23 geregistreerd en wilt u tussen 15 december en 31 december ‘22 uw deconventionering opnieuw wijzigen naar een conventionering, dan is deze wijziging momenteel online niet mogelijk. Daarom kan worden overgegaan naar proces 2.
 • Proces 2 voorziet de publicatie van de wijzigingsclausule van de overeenkomsttekst M22 in het Belgisch Staatsblad. Alle kinesitherapeuten ontvangen vervolgens een omzendbrief waarbij hen de mogelijkheid wordt geboden om binnen een periode van 30 dagen na verzending van deze omzendbrief hun conventiestatus te wijzigen via het portaal ProGezondheid.

  Vanuit technisch standpunt wordt voor de wijzigingsclausule in een “opt change” voorzien, namelijk dat het conventiestatuut behouden blijft, behalve indien de kinesitherapeut meldt dat hij dit wil veranderen. Iemand die dus gedeconventioneerd is en niets laat weten tijdens de notificatieperiode (= de periode van 30 dagen na verzending van de omzendbrief) blijft gedeconventioneerd. Die periode is dus bedoeld voor het wijzigen van de conventiestatus. Geen wijziging doorgeven, betekent dus ook geen herbevestiging moeten doorgeven. 

  Wat betekent dit concreet:
  • U was voor 15 december ‘22 geconventioneerd en wenst dit te blijven in 2023, dan hoeft u niets te doen.
  • U was voor 15 december ‘22 geconventioneerd en wenst te deconventioneren voor 2023, dan kan u gedurende 30 dagen (na de omzendbrief) uw conventiestatus wijzigen via het portaal ProGezondheid. U kan dan geen aanspraak maken op de sociale RIZIV-voordelen en de telematicapremie voor 2023.
  • U was voor 15 december ‘22 gedeconventioneerd en wenst dit te blijven in 2023, dan hoeft u niets te doen. U kan geen aanspraak maken op de sociale RIZIV-voordelen en de telematicapremie voor 2023.
  • U was voor 15 december ‘22 gedeconventioneerd en wenst te conventioneren voor 2023, dan kan u gedurende 30 dagen u conventiestatus wijzigen via het portaal ProGezondheid. U hebt recht op de sociale RIZIV-voordelen en de telematicapremie voor 2023.
De toestand zoals hierboven beschreven vormt een extra administratieve overlast voor de kinesitherapeut, maar is uitsluitend te wijten aan het laattijdig antwoord van het RIZIV.  AXXON treft hierin geen enkele schuld.


De wijzigingsclausule M22bis werd door het Verzekeringscomité goedgekeurd

Voor de inhoud van de wijzigingsclausule verwijzen we u graag door naar onze communicatie van vorige week

Tarievenposter voor 2023

In de Nieuwsbrief van volgende week mag u de tarievenposter voor 2023 verwachten.

Energie-toeslag

Het Verzekeringscomité heeft vanochtend (19 december) de structurele kostencompensatie voor volledig geconventioneerde zorgverleners bij stemming met een 2/3de meerderheid goedgekeurd.

AXXON heeft tegen dit voorstel gestemd omdat men geen rekening heeft gehouden met onze opmerking tijdens het Verzekeringscomité van 5 december (discriminatie van collega’s die onder K- of R-nomenclatuur werken) of met onze vraag in de brief van 7 december, waarin AXXON het voorstel had geformuleerd om de beschikbare enveloppe te investeren in een herwaardering van bepaalde honoraria.

Voor kinesitherapeuten daalt in het nieuwe compromisvoorstel van het RIZIV het voorlopig berekende bedrag van de premie van € 1.352 naar € 1.197. De individuele kinesitherapeut heeft op dit ogenblik geen duidelijkheid over het exacte bedrag, en evenmin de garantie dat de premie daadwerkelijk in 2023 zal worden betaald, mogelijk pas begin 2024.

 • WVVK