Conventiestatus wijzigen is mogelijk vanaf nu

Op 6 december 2022 heeft de Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten – verzekeringsinstellingen een wijzigingsclausule bij de overeenkomst M22 voor de kinesitherapeuten gesloten. 
Deze wijzigingsclausule is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 24 februari 2023.

De wijzigingsclausule bevat de volgende krachtlijnen:

 • Vanaf 1 januari 2023 worden de honoraria van de volgende verstrekkingen geherwaardeerd:
  • de verstrekkingen M24 in de courante pathologie (1ste tot 9de en 10de tot 18de zitting);
  • de verstrekkingen M24 in de Fa (1ste tot 20ste en 21ste tot 60ste zitting) en de Fb lijst (1ste tot 60ste en 61ste tot 80ste zitting);
  • de 2de zitting van de dag in het ziekenhuis;
  • de verstrekkingen M24 in de perinatale kinesitherapie;
  • de verstrekkingen M24 in de E-lijst;
  • de verstrekking M24 voor palliatief huisbezoek;
  • de verstrekkingen M48 en M96 in de E-lijst;
  • de verstrekkingen M16 in de tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats van mindervaliden en bejaarden en in de psychiatrische verzorgingstehuizen.

Belangrijk: Door het systeem van de vaste remgelden verandert het bedrag dat de patiënt zelf moet betalen niet.

 • De premie voor kwaliteitspromotie blijft behouden;
 • De commissie zal, in het kader van de begroting 2024, een concreet voorstel indienen om de kwaliteitspremie jaarlijks te indexeren en structureel te verhogen vanaf 2024;
 • De commissie zal, uiterlijk op 1 juli 2023, een concreet voorstel uitwerken en voorleggen aan het Verzekeringscomité over een methodologie voor de herijking van de vaste remgelden, in overleg met de andere betrokken sectoren;
 • De overeenkomst dringt er op aan dat de reflectie over de harmonisering van de verplaatsingskosten binnen het Verzekeringscomité effectief plaatsvindt in 2023;
 • De commissie zal tegen 1 mei 2023 maatregelen voorstellen over doelmatige zorg om efficiëntiewinsten te genereren. Het bedrag van de efficiëntiewinsten zal vanaf inwerkingtreding terug geïnjecteerd worden in de sector.
   

Hoe uw conventiestatus aanpassen na de wijzigingsclausule?

Als u voor de overeenkomst M/22bis uw conventiestatus van de vorige overeenkomst wenst te behouden, dan hoeft u geen administratieve stappen te nemen.

Als u uw conventiestatus wel wilt veranderen, dan moet u dit aan het RIZIV melden binnen de 30 dagen na de datum van de omzendbrief die u van het RIZIV ontvangt, d.w.z. ten laatste op 29 maart 2023:

 • Als u nog niet toegetreden bent tot de overeenkomst, kan u online uw toetreding registreren via ProGezondheid. Uw toetreding is in dat geval geldig vanaf de datum van kennisgeving van uw beslissing. Uw recht op een telematicapremie en het sociaal statuut zal met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 januari 2023.
 • Als u uw toetreding tot de overeenkomst niet wil behouden, dan registreert u uw weigering eveneens via ProGezondheid. Uw niet-toetreding gaat in vanaf de datum van kennisgeving van uw beslissing.

U deelt uw (weigering tot) toetreding online mee via de beveiligde webtoepassing op het ProGezondheid-portaal: www.progezondheid.be --> Open de webtoepassing --> Ga naar uw profiel --> Conventiestatus --> Beheren

Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart (e-ID), Itsme of een andere digitale sleutel nodig.

Nieuwe premie voor geconventioneerde kinesitherapeuten in 2023

In 2023 is een premie voorzien voor geconventioneerde kinesitherapeuten om hen tegemoet te komen bij de oplopende praktijkkosten voor personeel, energie, enz.

Het RIZIV kent deze premie toe aan kinesitherapeuten die volledig geconventioneerd zijn en blijven vanaf het einde van de notificatieperiode (29/03/2023) t.e.m. 31 december 2023.

 


Bron: RIZIV

 • WVVK